De afgelopen maanden heeft het college van de gemeente Deventer zich een beeld gevormd van de bezuiniging op buurthuizen, speeltuinverenigingen, speelvoorzieningen en meedoen activiteiten.

Bezuiniging van 1,2 miljoen: besluit in juni 2015

Daarvoor zijn gesprekken met de wijkteams en organisaties gevoerd. De gemeenteraad krijgt nu de vraag om aan te geven binnen welke kaders de bezuinigingen gezocht moeten worden. In 2013 heeft de gemeenteraad al besloten vanaf 2016 jaarlijks 1,2 miljoen euro te bezuinigen op een totaalbudget van 2,3 miljoen hiervoor. Het voorstel is om op de functies van wijkmanagers en wijkbeheerders € 100.000 te bezuinigen, € 812.000 op het budget voor buurthuizen, speeltuinverenigingen en speelvoorzieningen en € 300.000 op wijkgerichte en stedelijk budget. 

De bezuiniging op de wijkmanager wijkenbeheerder kan door het samenvoegen van de functies. Een voorstel wordt ter beoordeling aan de Ondernemingsraad van de gemeente voorgelegd. Met de kennis van nu kan het college van november tot febr 2015 in gesprek met bewoners, wijken en organisaties. Bij de voorjaarsnota in juni 2015 neemt de raad dan een definitief besluit.

Over Salland TV

x

Check Also

De voordelen van een elektrische fiets

Nederlanders zijn echte fietsers. We leren het op jonge leeftijd, doen op ...