Bewoners woonwagenterrein Heino demonstreren

“Het duurt al een paar jaar en we willen graag meer duidelijkheid, zegt woordvoerder van de woonwagencommunity in Heino, Pieter Spijkerman.

In het zonnetje is het prima vertoeven voor het pand van sportschool Vital Centre in Heino. Toch zitten ze hier niet voor de gezelligheid maar wordt er op deze plek gedemonstreerd. “Er is ruimte zat in de omgeving, waarom is er geen plaats voor ons?” vragen de woonwagenbewoners zich af. “Gesprekken zijn er wel met de Gemeente Raalte, die gaan er netjes aan toe maar helaas levert het nog geen contreet antwoord op. Daarom staan we hier”, aldus Spijkerman.

De Gemeente Raalte zegt hierover dat in het programma Wonen is vastgesteld dat bij voldoende behoefte onderzocht wordt welke mogelijkheden er zijn om nieuwe woonwagenstandplaatsen te creëren. Er is inderdaad behoefte aan nieuwe standplaatsen. Nu zijn dat er zes. De bewoners geven aan dat zij minimaal een uitbreiding wensen van vier extra woonplaatsen. De Gemeente Raalte is van mening dat uitbreiding van de bestaande woonwagenlocaties vanwege de grootte en beheersbaarheid niet mogelijk is.

Daarom wordt er gekeken naar nieuwe locaties. De heer Spijkerman wil wel in Heino blijven en niet zomaar naar een ander dorp of naar een woonwijk. “Ons leven is hier, hier zitten de kinderen op school en we zijn geïntegreerd in de samenleving hier. “Naar een reguliere woning is op toegespeeld, maar dat willen we natuurlijk niet. Dat is inperking van onze vrijheid,” is de mening van Spijkerman.

Vrijheid behouden

In gesprekken met de Gemeente Raalte zou op de nieuwebouwterreinen Fransiscushof en Molenwijk in Heino al toegezegd zijn, volgens Spijkerman. De Gemeente Raalte ontkent dit.  Dat dit lang duurt, vinden zij begrijpelijk maar is inherent aan de procedures.

Omdat Franciscushof en Molenwijk geen mogelijkheden biedt, wordt er gekeken naar nieuwe locaties. Dat dit lang duurt, vindt de gemeente begrijpelijk maar is inherent aan de procedures.

Interview door Sonja Veneman, 3-6-2022

De heer Spijkerman wil wel in Heino blijven en niet zomaar naar een ander dorp of naar een woonwijk. “Ons leven is hier, hier zitten de kinderen op school en we zijn geïntegreerd in de samenleving hier. Naar een reguliere woning is op toegespeeld, maar dat willen we natuurlijk niet. Dat is inperking van onze vrijheid, aldus Spijkerman.

Een jaar lang actie voeren

Volgens de ‘veiligheidsbrief’ die de woonwagenbewoners hebben gestuurd naar burgemeester Dadema loopt hun staking tot in ieder geval 1 juni 2023. Er vanuit gaande dat ze er daadwerkelijk een jaar staan. De woonwagenbewoners hebben door middel van een brief een melding gemaakt van de betoging. De Gemeente Raalte zegt hierover: “Betogen is een grondrecht, ruimte wordt daarom geboden aan eenieder die hier gebruik van wil maken. Dit recht is natuurlijk niet ongelimiteerd, op basis van de specifieke (ontwikkeling van de) situatie kunnen op bepaalde gronden (gezondheid, verkeer en wanordelijkheden) voorschriften dan wel begrenzingen gesteld worden.”

We zullen afwachten wat de volgende gesprekken gaan opleveren.

Over Salland TV

x

Check Also

Kaveluitgifte fase 2 nieuwbouwplan Franciscushof Zuid in Raalte van start

De gemeente Raalte geeft opnieuw kavels uit in nieuwbouwplan Franciscushof Zuid. In ...