Voormalig wethouder Marc Jan Ahne (D66) wordt door Follow The Money.nl gezien als de spil in het financiële wanbeleid van de gemeente Deventer.


Ahne spil financieel wanbeleid van de gemeente Deventer

Ahne ontkende bij een journalist van ftm.nl dat hij als wethouder bij de discussie met de gemeentelijke accountant Deloitte was betrokken. Deze uitspraak van Ahne is na het openbaar maken van de Deloitte correspondentie met een mail die gericht was aan de medewerkers van Ahne volgens ftm.nl hoogst twijfelachtig geworden. De dag na deze mail was er een besloten setting waarin gemeenteraadsleden werden bijgepraat over de financiële situatie van de gemeente Deventer waarbij met geen woord is gerept over de miljoenen afboeking op bouwgrond in Deventer.

Kort daarop moest de gemeenteraad een besluit nemen over het veel besproken nieuw te bouwen stadskantoor. Met de informatie uit de eerder genoemde mail had dat besluit wellicht heel anders hebben kunnen uitpakken.

Adriaan der Mol van Otterlo zegt in het artikel  “In het bedrijfsleven zou dit beslist op een rechtszaak uitlopen”. “Het bestuur – het college – misleidt de Raad van Commissarissen – de gemeenteraad – en aandeelhouders – burgers van Deventer – en negeert het advies van de accountant om zware verliezen te nemen, maar de Raad van Commissarissen onderneemt geen stappen om het bestuur ter verantwoording te roepen.”

Voormalig wethouder Marc Jan Ahne laat via hoofd communicatie van de gemeente Ommen het volgende weten: In de periode dat ik als wethouder betrokken was, heb ik namens het college naar eer en geweten vragen van de raad beantwoord. De discussie waar het nu over gaat is tijdens mijn wethouderschap niet door het college behandeld. De uitkomst van de gesprekken met de accountant betreffen de periode na mijn vertrek. Ik was toen geen onderdeel meer van het Deventer college.

Over Salland TV

x

Check Also

Raalte maakt afspraken met provincie over windenergie

Het college van B&W stelt aan de gemeenteraad voor om afspraken te ...