Afvalstoffenheffing in Deventer voor 2017

In 2017 wordt het vaste tarief afvalstoffenheffing met 1 procent verlaagd. Daarnaast wordt het variabele tarief met 16% verhoogd. Het vaste tarief komt daarmee op € 158,28 per huishouden (€ 159,95 in 2016). Dit stelt het college van B&W voor aan de raad.

Minder dan 100 kilo restaval per inwoner
Met het verhogen van de variabele tarieven hopen gemeente en afvalbedrijf Circulus-Berkel dat inwoners hun afval nog beter scheiden en minder restafval aanbieden.  Sinds de invoering van diftar is de hoeveelheid restafval per inwoner ieder jaar verder gedaald: van 236 kilo in 2012 naar onder de 100 kilo eind 2016. De landelijke doelstellingen van 100 kilo restafval en 75% scheiden bij de mensen thuis in 2018 worden waarschijnlijk eind 2016 al behaald.

Variabele tarieven
De variabele tarieven per aanbieding, vanaf 1 januari 2017:
2017 2016
• Zak huishoudelijk restafval van maximaal 50 liter : € 3,25 € 2,82
• (Grijze) container voor restafval 140 liter : € 9,11 € 7,85
• (Grijze) container voor restafval 240 liter : € 15,61 € 13,47

Kwijtscheldingen
Net als in 2016 stelt het college voor het kwijtscheldingsbedrag bij te stellen naar het gemiddelde aantal ledigingen in Deventer. Naar verwachting komt het gemiddelde dit jaar uit op 6 ledigingen voor de grootste groep aanbieders. Dit leidt tot een kostenreductie die wordt meegenomen in de afvalstoffenheffing 2017.

Hierdoor is het mogelijk om € 50.000 in te zetten voor extra maatregelen bij het tegengaan van zwerfafval.

Opbouw afvalstoffenheffing
De afvalstoffenheffing bestaat uit een vast deel en een variabel deel dat wordt bepaald door het aantal keren dat de grijze container aan de weg wordt gezet, vermenigvuldigd met het tarief dat voor dat inzamelmiddel geldt. Het aan de weg zetten van de groene en oranje container kost niets. Net als het ophalen van de BEST-tas.

Focus op herbruikbaar materiaal
Om het afvalscheiden te stimuleren halen Circulus-Berkel en Sallcon meer herbruikbaar materiaal (grondstoffen) aan huis wordt het restafval nog één keer per vier weken opgehaald. Voorheen gebeurde dit één keer in de twee weken. Een meerderheid van de huishoudens biedt hun grijze container voor restafval steeds minder aan. Soms nog maar enkele keren per jaar.

• Eén keer per twee weken zamelt Sallcon glas en oud papier in. In het buitengebied is dat één keer per vier weken.

De oranje container voor plastic verpakkingsafval, metalen verpakkingen en drankpakken wordt één keer per vier weken opgehaald, de zakken voor dit type afval eens per twee weken. Daarnaast haalt Sallcon één keer per twee weken glas en oud papier op. In het buitengebied is dat één keer per vier weken.
Deze Sallcon-inzameling wordt gecombineerd met de BEST-tas voor boeken, kleine elektrische apparaten, speelgoed en textiel. Hiermee is begin 2016 een start gemaakt.

Over Salland TV

x

Check Also

Het Taalcafé in Raalte en Heino

Elke week is in Raalte en Heino het Taalcafé. Hier is iedereen ...