Actieve benadering voorkomt ernstige schulden

Bewoners met betalingsachterstanden persoonlijk benaderen en aanbieden te helpen met het oplossen van hun betalingsproblemen, voorkomt dat zij in lastig schuldensituaties komen. Dat blijkt uit een eerste evaluatie van een pilot met de inzet van Deltaview. Het college wil dan ook met de inzet van Deltaview invulling geven aan de wettelijke taak om mensen met schulden actief te benaderen.

Deltaview is een Deventer systeem dat signalen die de gemeente ontvangt over betalingsachterstanden van het CAK (bestuursrechtelijke premie zorgverzekering), de Energiemaatschappijen, Vitens en het team gemeentelijke belastingen samenbrengt. Deze partijen zijn wettelijk verplicht deze achterstanden door te geven aan de gemeente.

Op adresniveau

Deltaview kan de adressen van mensen met betalingsachterstanden weergeven op de kaart van Deventer. Zo ziet de gemeente op adresniveau wie last heeft van betalingsachterstanden. Ook wordt inzichtelijk in welke buurten meer of minder schuldenproblematiek bestaat. Uiteraard binnen de privacywetgeving.

Twee pilots

Eén pilot was gericht op jongeren (18 t/m 27 jaar) en één pilot op ouderen (65+). In totaal zijn in de pilots 320 inwoners met betalingsachterstanden laagdrempelig benaderd. Medewerkers bezochten maandelijks de 30 jongste en 30 oudste inwoners met betalingsachterstanden. Hen werd hulp aangeboden. Die hulp is vrijwillig.

Situatie verbeteren

Bij de meeste mensen ging het om beginnende achterstanden en was hun situatie eenvoudig te verbeteren. Bijvoorbeeld met inkomensondersteunende regelingen of het betrekken van andere instanties. Soms juist bleek de betalingsachterstand het topje van de ijsberg en is professionele schuldhulp ingezet om een ernstige schuldensituatie te voorkomen of op te lossen.

Niet in beeld

Deltaview slaagt erin om mensen met beginnende financiële schulden in beeld te krijgen die anders buiten beeld waren gebleven: 92% van de benaderde inwoners was niet in beeld bij de schuldhulpverlening. Zij zochten zelf geen hulp bij de gemeente zoals Geldfit, een organisatie die mensen op een laagdrempelige manier helpt bij het voorkomen en oplossen van geldproblemen.
In de aflevering van 19 januari van Salland Magazine was Monique Linthorst van Geldfit te gast. Hieronder kun je de hele aflevering terugkijken. https://www.youtube.com/watch?v=m7Wd39i6Dj4

Fijn om te helpen

Wethouder Rob de Geest: “Het is belangrijk om beginnende schuldensituaties in de kiem te smoren. Veel mensen komen niet makkelijk over de drempel om hulp te vragen. De actieve benadering helpt daar enorm bij. Het is fijn om mensen te kunnen helpen weer rustig te kunnen slapen en niet steeds hoeven te piekeren over hun financiën.

Ga voor meer info naar www.Salland1.nl

Powered by WPeMatico

Over Salland TV

x

Check Also

Vind een weg langs 180 optredens verspreid over 60 tuinen in Deventer: het programma van Gluren bij de Buren is bekend!

Zondag 30 juni veranderen 60 tuinen tijdelijk in buurttheaters tijdens amateurkunstfestival Gluren ...