Aanpassingen na inspraak De Kien

De afgelopen maanden is met omwonenden en belanghebbenden gesproken over het Ontwikkelperspectief De Kien. Dit document geeft aan welke ontwikkelingen Deventer voor ogen heeft voor het gebied bij het station. Belangrijkste aanpassingen op basis van de inbreng zijn een vergroting van het gebied en het zoeken van een plek voor een parkeergarage.

Wethouder Liesbeth Grijsen: “Het gebied bij het station is volop in beweging. We kunnen hier als Deventer zoveel kansen pakken met name voor onze jeugd qua leren, werken, ondernemen, wonen, ontspannen en elkaar ontmoeten: het Ontwikkelperspectief laat zien wat er kan.”

Aanpassingen

De belangrijkste aanpassing van het Ontwikkelperspectief is het verzoek om het Volkstuingebied ten noorden van het spoor op te nemen in het plangebied. We gaan onderzoeken of woningbouw op deze locatie mogelijk is. Het nu nog afgesloten gebied van circa 2 hectare dat in eigendom is van NS Vastgoed, kan zorgen voor een hoogwaardige, openbare, groene ruimte en de verbinding met Voorstad.

Vormgeven en groen

Uit de inbreng blijkt grote steun voor de ambities om op deze plek te verstedelijken en ruimte te bieden aan werk en wonen. Aandacht is nodig voor de vraag hoe dit wordt vormgegeven. Daarbij is vergroenen van de buitenruimte een grote wens alsook aandacht voor fietsparkeren en (elektrische) deelauto’s. De inbreng wordt gebruikt bij de uitwerking van deelgebieden.

Parkeren

De verkenning om in het gebied aan het spoor een gemeenschappelijke parkeervoorziening te maken, wordt vervolgd. We zien kansen door het combineren van de nieuwbouwplannen van Aventus met de parkeervoorziening van Saxion en de huidige P+R. We denken daarbij aan een ontwikkeling in een parkachtige campussetting met een mix aan functies.

De Kien

Ondernemers, onderwijs en overheid in Deventer vinden elkaar om het stationsgebied een impuls te geven. Onder meer door vastgoed te ontwikkelen, kennis te delen en opleidingen te ontwikkelen, zoals een master ICT. Het Ontwikkelperspectief geeft het ruimtelijk kader aan voor de ontwikkelingen en wordt door de gemeenteraad vastgesteld.

Over Salland TV

x

Check Also

Film kijken met extra dobberbeleving bij Drijf-In Bioscoop in Hardenberg

Op zaterdag 27 juli kun je in de haven van Hardenberg dobberend ...