Op 21 oktober is de aanleg gestart van het recreatieve fietspad langs het onverharde deel van de Zonnenbergerdijk, ten westen van het Overijssels Kanaal bij Heeten.

Aanleg recreatief fietspad Zonnenbergerdijk bij Heeten

Het fietspad maakt onderdeel uit van het landinrichtingsplan Olst-Wesepe. Het fietspad is 1 kilometer lang en wordt voorzien van een halfverharding Dit fietspad is het laatste fietspad dat wordt aangelegd om het netwerk van recreatieve fietspaden te optimaliseren.

In opdracht van de Recreatiegemeenschap Salland wordt het fietspad aangelegd door de firma Reko uit Raalte. De werkzaamheden zullen op 21 oktober starten en ongeveer vier weken in beslag nemen.De kosten voor het realiseren van dit fietspad bedragen ongeveer 80.000 euro, waarvan de provincie Overijssel 50% financiert, gemeente Raalte 25% en de Recreatiegemeenschap Salland 25%.

Over Salland TV

x

Check Also

Raalte maakt afspraken met provincie over windenergie

Het college van B&W stelt aan de gemeenteraad voor om afspraken te ...