In Zalencentrum Logtenberg zijn afgelopen vrijdag 11 personen door burgemeester Ton Strien geridderd met een Koninklijke Onderscheiding.

11 Koninklijke Onderscheidingen in Olst-Wijhe

De dames J.G. Grotenhuis-Schoterman, H. Jansen-Latté, A.I. Stap-Scheen, J.M. Schrijver-Groot Koerkamp en A. Veenstra-Stelling en de heren J.A. Bentum, de heer J.L.A. ten Broeke, de heer D.J. van Gelder, A.W. Legebeke en H.J.G. Logtenberg zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De heer dr. J.D. Hilferink is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Over Salland TV

x

Check Also

Noordelijke waterschappen verlengen samenwerking muskus- en beverrattenbestrijding

De waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa’s, Drents Overijsselse Delta en Vechtstromen verlengen ...