Wind in de wachtkamer tot 1 januari 2023

Op maandag 31 mei nam de gemeenteraad van Olst-Wijhe een motie aan over windmolens. Hiermee is besloten om voorlopig geen vergunningaanvragen voor wind in behandeling te nemen en geen gebiedsprocessen voor wind te starten. De raad wil twee zaken afwachten; het onderzoek van het RIVM naar de gezondheidseffecten van windmolens en de uitspraak van de Raad van State in een proces over geluidsnormen. We wachten dit af tot uiterlijk 1 januari 2023. Vervolgens moet op 1 juli 2023 de RES 2.0 worden ingediend. Dan moet ook duidelijk zijn of Olst-Wijhe de PM-post voor wind in de RES 1.0 wel of niet invult.

Over Salland TV

x

Check Also

Gemeente Olst-Wijhe ziet kansen voor woningsplitsing

Olst-Wijhe kijkt voortdurend naar mogelijkheden om meer woningen te realiseren. Vooral de ...