Wet Betaalbare huur maakt eind aan te hoge huren

Bron: Rijksoverheid
Om huurders een eerlijke prijs te laten betalen voor hun woning, wil de regering de midden huur reguleren en het woningwaarderingsstelsel (WWS) verplicht maken. In de afgelopen jaren zijn de huurprijzen in de particuliere sector excessief gestegen. In de afgelopen vijf jaar betaalden nieuwe huurders in de vier grote steden telkens €160 per maand meer dan de vorige bewoners. In dezelfde periode zijn meer dan 75.000 betaalbare koopwoningen opgekocht voor verhuur, waardoor deze niet meer beschikbaar waren voor starters of mensen met een middeninkomen. De wet en het WWS zorgen ervoor dat de huurprijzen in verhouding staan tot de kwaliteit van de woning. Verhuurders worden verplicht om zich aan de maximale huurprijzen te houden. Door deze maatregelen gaan de huurprijzen van meer dan 300.000 woningen met gemiddeld €190 per maand omlaag.

De wet heeft vier doelen: het vergroten van het aantal betaalbare huurwoningen, betere bescherming van huurders, verduurzaming van woningen en het stimuleren van investeringen in nieuwbouw. De wet gaat vandaag in consultatie en wordt naar verwachting dit najaar aan de Tweede Kamer voorgelegd.

Minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening: “Mensen betalen tegenwoordig de hoofdprijs aan huur, terwijl de woning dat vaak niet waard is. Maar ze staan met de rug tegen de muur omdat er geen betaalbare woningen zijn. Met deze wet willen we huurders beschermen en zorgen voor een eerlijke huurprijs, zodat huren weer betaalbaar wordt met een normaal inkomen.”

Midden huurwoningen worden ook beschermd

Door de uitbreiding van het WWS en een maximale jaarlijkse huurverhoging (gemiddelde CAO-loonstijging + 0,5%) krijgen huurders met een middeninkomen betere huurprijsbescherming. Het WWS bestaat al voor het lagere huursegment, dat zijn woningen tot ongeveer 145 punten, vaak sociale huurwoningen. Met de uitbreiding van het puntensysteem geldt de huurprijsbescherming voor woningen tot en met 186 punten. De regulering van midden huurwoningen geldt voor nieuwe huurcontracten en zolang er schaarste heerst op de woningmarkt. De noodzaak van de regulering wordt elke vijf jaar geëvalueerd.

Door het WWS verplicht te maken, zijn verhuurders verplicht zich aan de maximale huurprijs te houden. Dit is nodig omdat momenteel meer dan 50% van de particuliere huurwoningen waarop het WWS al van toepassing is, te duur wordt verhuurd. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor toezicht en handhaving. Verhuurders riskeren een bestuurlijke boete als ze een te hoge huurprijs rekenen.

De wet geldt straks voor zowel bestaande bouw als nieuwbouw. Corporaties, institutionele beleggers en ontwikkelaars willen tot en met 2030 in totaal 100.000 midden huurwoningen bouwen. Hierbij is het van belang dat de regulering lopende nieuwbouwprojecten niet vertraagt. Daarom wordt er een opslag ingevoerd voor nog op te leveren nieuwbouwwoningen ter hoogte van 5% van de maximale huurprijs tot 10 jaar na oplevering. Dit geldt voor midden huurwoningen die worden opgeleverd na 1 januari 2024 en waarvan de bouw is gestart voor 1 januari 2025.

Over Salland TV

x

Check Also

Nieuwe serie “Wij zijn Nedersaksen” op RTV Oost

Mooie ontmoetingen in de provincie over taal, cultuur en geschiedenis van Overijssel ...