Werk bij winkelcentrum Keizerslanden Deventer van start

Deze week zijn de werkzaamheden gestart voor het bouwrijp maken voor de herontwikkeling van winkelcentrum Keizerslanden. Het winkelcentrum wordt grondig gerenoveerd en uitgebreid met circa 4.000 m2. De herontwikkeling wordt gefaseerd uitgevoerd en de planning is dat de werkzaamheden medio 2018 zijn afgerond. Tijdens de werkzaamheden blijft het winkelcentrum geopend voor het winkelend publiek.

Hetbedrijf Dusseldorp voert de komende maanden de voorbereidende werkzaamheden uit. Op de oude Roelandflatlocatie komt het werkterrein dat tijdens de verbouwing wordt gebruikt. Voor de entree van de Keizerslandenflat gaat de aannemer oude tanks uit de grond verwijderen. In opdracht van de gemeente wordt door aannemer Van Wijnen de entree tijdelijke aangepast.

De parkeerplaatsen bij de Keizerslandenflat krijgen de definitieve inrichting. Bovendien gaan de nutsbedrijven de komende periode kabels en leidingen verleggen in en rondom het winkelcentrum.

De eigenaar van het winkelcentrum (NSI) heeft samen met de gemeente de lokale winkelbehoefte nauwkeurig geïnventariseerd. Het plan dat er nu ligt sluit goed aan op die behoefte. De vergunning voor de bouw is inmiddels verleend. Winkelcentrum Keizerslanden (nu nog circa 7.000 m2) is een winkelcentrum dat is gericht op de dagelijkse boodschappen. Door de herontwikkeling ontstaat ruimte voor een betere mix van winkels en verbetering van de inrichting van het winkelcentrum.

Over Salland TV

x

Check Also

Op zondagmiddag 12 mei spelen twee groepen uit Deventer in muziekkoepel Nering Bögel op de Worp

Sad Songs speelt al zo’n tien jaar Americana muziek op diverse podia ...