Werk aan de Winkel’ Detailhandelsvisie voor Olst-Wijhe

Samen met ondernemers, vastgoedeigenaren en maatschappelijke partners stelde de gemeente Olst-Wijhe een nieuwe Detailhandelsvisie 2017-2021 op. Gezien de vele maatschappelijke en economische ontwikkelingen van de afgelopen jaren en het feit dat tegelijkertijd samen met bewoners en organisaties de nieuwe Structuurvisie is opgesteld, is dit het moment om de Detailhandelsvisie te actualiseren. Deze conceptvisie staat vanaf 24 maart 2017 op www.olst-wijhe.nl/detailhandelsvisie en iedereen kan tot en met zondag 9 april een reactie sturen naar gemeente@olst-wijhe.nl.

‘Werk aan de Winkel’
Wethouder Anton Bosch: “In de Detailhandelsvisie hebben we de ambitie om vitale kernwinkelgebieden te behouden en waar mogelijk te versterken. Een belangrijk punt is het zoeken naar verbinding met kansen en mogelijkheden zoals in de Structuurvisie ‘Ruimte voor initiatief en innovatie’ worden genoemd. Ook de samenwerking tussen diverse partijen die actief zijn in onder meer detailhandel, horeca en de toeristische sector is van groot belang. We willen dat mensen naar Olst en Wijhe komen en daarmee bijdragen om de voorzieningen in onze gemeente op peil te houden.”

Uitvoering
“In de visie staat duidelijk wat we gaan doen”, vervolgt wethouder Anton Bosch. “Zo gaan we onder andere starten met een MKB-nieuwsbrief, continueren we de netwerkbijeenkomsten en bedrijfsbezoeken en stellen we extra gemeentelijke inzet beschikbaar. Ook gaan we een (hernieuwde) aanzet geven voor een Platform Vrijetijdseconomie. Ik hoop dat veel ondernemers en organisaties mee willen denken en vooral mee gaan doen.”

Van concept naar definitieve visie
De reacties op de concept-Detailhandelsvisie worden meegenomen en meegewogen. De gemeenteraad bespreekt de Detailhandelsvisie in de vergadering van 8 mei 2017.

Over Salland TV

x

Check Also

Film kijken met extra dobberbeleving bij Drijf-In Bioscoop in Hardenberg

Op zaterdag 27 juli kun je in de haven van Hardenberg dobberend ...