Voorlopig geen noodopvang vluchtelingen in Olst-Wijhe

De afgelopen weken heeft de gemeente Olst-Wijhe intensief overleg gevoerd met de Veiligheidsregio IJsselland en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) over kleinschalige noodopvang van vluchtelingen voor langere tijd. Het COA heeft het aanbod van de gemeente op 9 december afgewezen. Burgemeester Ton Strien: “Wij zijn daarover teleurgesteld, want de kleinschalige aanpak past goed bij onze gemeenschap.”

De gemeente Olst-Wijhe heeft sporthal De Hooiberg in Olst twee keer beschikbaar gesteld als crisisnoodopvanglocatie: in september drie dagen (110 personen) en in november zeven dagen (160 personen). Deze vorm van opvang is goed en rustig verlopen, maar die is niet ideaal: niet voor de vluchtelingen die elke keer naar een andere sporthal moeten verhuizen; niet voor de sporters en andere gebruikers, omdat ze plotseling geen gebruik kunnen maken van de sporthal; niet voor de omwonenden en inwoners, omdat er elke keer onverwacht opvang is en ook niet voor de gemeentelijke organisatie, omdat kortdurende crisisnoodopvang hollen en stilstaan is. Daarom is binnen de Veiligheidsregio IJsselland gekeken naar andere oplossingen.

Olst-Wijhe wil kleinschalige noodopvang (60 plekken) voor langere tijd organiseren in een leegstaand pand. Dit sluit aan bij het beleid om noodopvang van vluchtelingen kleinschalig, in eigen beheer, te organiseren in de elf gemeenten van de Veiligheidsregio IJsselland. Het COA wil echter locaties van minimaal 150 tot 200 plekken. Hiermee is het voorstel voor een noodopvang van 60 plekken van de baan. Burgemeester Ton Strien: “Wij zullen in de komende weken ongetwijfeld met de Veiligheidsregio en het COA overleg hebben over hoe nu verder. We zullen zien.”

De gemeente Olst-Wijhe gaat wel door met het organiseren van het tijdelijk huisvesten van statushouders. Deze maatregel heeft tot gevolg dat statushouders versneld het AZC kunnen verlaten, waardoor ruimte ontstaat voor vluchtelingen die nog in de crisisnoodopvang zitten. Wethouder Marcel Blind: “Ik verwacht dat we begin 2016 de eerste tijdelijke locatie kunnen opleveren. Naast deze tijdelijke huisvesting onderzoeken we in nauw overleg met SallandWonen of en hoe we invulling kunnen geven aan de bouw van kleinere en goedkopere woningen als aanvulling op het huidige aanbod voor jongeren, alleengaanden en anderen. Daar zouden ook statushouders in ondergebracht kunnen worden. Daarmee wordt extra druk op de woningmarkt zoveel mogelijk voorkomen.”

 

Over Salland TV

x

Check Also

Southern musical ‘Old man on the frontporch’ op Juke Joint Stage

In de Juke Joint area op Ribs & Blues is weer van ...