VNO-NCW regio Zwolle: Meer snelheid in ondersteuning ondernemers in coronacrisis nodig

De gemeenten in Regio Zwolle hebben snel en positief gereageerd op de oproep die VNO-NCW regio Zwolle en MKB-Nederland Regio Zwolle richting gemeenten hebben gedaan. In een brief pleitten de ondernemersorganisaties voor een lokaal noodpakket voor ondernemers, bovenop het steunpakket van het kabinet.

Door Auke Oosterhoff

De suggesties die in de brief zijn gedaan, zijn door alle 22 gemeenten opgepakt. De noodloketten voor ondernemers zijn ingericht, de inning van onroerend zaak belasting, precario, toeristenbelasting is opgeschort. Ook de betalingstermijnen van de facturen van de ondernemers wordt in veel gemeenten versneld naar 14 dagen. De voorzitters van beide organisaties zijn blij met de reacties van de gemeenten.

De ondernemersorganisaties vinden dat in de aanpak van de coronacrisis de gezondheid van mensen eerste prioriteit is. Dit neemt niet weg dat er ook aandacht nodig is voor de gevolgen voor de bedrijven. Uit de meer dan 100 contacten die op dit moment met bedrijven uit de regio zijn geweest, blijkt dat de impact heel groot is. Niet alleen in de bedrijven die op slot zijn, ook in de industrie zijn de gevolgen merkbaar. Laurens de Lange, voorzitter VNO-NCW regio Zwolle: “In de keten van bedrijven zien we stagnatie. Bedrijven die leveren aan de auto-industrie merken direct vraaguitval en aan de andere kant hebben ze te maken met problemen in de toelevering”. Ook in de dorpen en binnensteden is het stil. “De horeca is dicht en daarmee valt een deel van het bezoek aan een centrum weg. De detailhandel krijgt bijna geen klanten meer in de winkel. Dit gaat invloed hebben op winkelstructuren na de crisis”, zo meent Jelle Weever, voorzitter MKB-Nederland Regio Zwolle.

Zorgen om snelheid uitvoering
De voorzitters dringen aan op snelheid in de uitvoering van alle hulpmaatregelen. Weever: “De goede wil is er wel, maar over de snelheid van de uitvoering maken we ons nog wel zorgen. Bedrijven met een liquiditeitsprobleem moeten snel worden geholpen. Het is dan geen kwestie van weken maar van dagen. Het landelijke pakket aan maatregelen biedt een goede basis om ondernemers te helpen. In de regio gaat het erom dat we alles op alles zetten om de uitvoering van hulp goed te organiseren.“

Inkoop en aanbestedingen naar voren halen
Ander aandachtspunt is nog het kijken naar de mogelijkheden om inkoop en aanbestedingen naar voren te halen. “Hierdoor blijven bedrijven in de markt en kunnen medewerkers behouden blijven”, constateert De Lange. “We gaan ervan uit dat de gemeenten operationeel blijven, met name ook bij de vergunningverlening voor projecten.” Er moet ook nagedacht gaan worden over de tijd na de crisis. Daarvoor zullen de ondernemersorganisaties met suggesties komen.

Samen werken aan regionale aanpak
De ondernemersverenigingen hebben zich in de afgelopen week samen met de partners in de Economic Board regio Zwolle ingezet voor een regionale aanpak. Doel is om in de veelheid informatie en initiatieven overzicht te bieden en een vangnet te organiseren voor ondernemers die ondanks alle hulp toch tussen wal en schip vallen. “Door te bundelen kunnen we van elkaar leren en meer snelheid maken.”

Auke Oosterhoff is regiomanager VNO-NCW regio Zwolle

Het bericht VNO-NCW regio Zwolle: Meer snelheid in ondersteuning ondernemers in coronacrisis nodig verscheen eerst op Opinie in Salland.


Het hele artikel is te lezen op www.Salland1.nl

Over Salland TV

x

Check Also

Middeleeuwse gebouwen ontdekt in bodem Veldegge-Noord

Er zijn middeleeuwse resten aangetroffen in Heeten. Daar vinden opgravingen plaats ter ...