In de gemeente Olst-Wijhe zijn vrijdag vijf Koninklijke onderscheidingen uitgereikt.

Vijf Koninklijke onderscheidingen in Olst-Wijhe

De dames Betty Alfrink-Vlietstra en Mieke voor ’t Hekke en de heren Johan Haverkamp, Harm Pol en Henk van der Weerd zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De decoratie’s die horen bij deze Koninklijke onderscheidingen zijn vrijdag opgespeld door burgemeester Strien in Zalencentrum Logtenberg in de Boerhaar.


Mevrouw G.F. (Betty) Alfrink-Vlietstra uit Wijhe is onderscheiden omdat zij sedert 1978 (bestuurlijke) vrijwillige activiteiten ontplooit op diverse maatschappelijke terreinen, te weten voor de Historische Vereniging Wijhe, de FNV Vrouwenbond en de club ‘Meer Bewegen voor Ouderen’.


Mevrouw M.P.G. (Mieke) voor ’t Hekke uit Olst is onderscheiden omdat zij sedert 1976 (bestuurlijke) activiteiten ontplooit, met name op het terrein van welzijn, voor de Landelijke Vereniging Nierdialyse en transplantatie, de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen-departement Olst-Deventer, de Bökkers Mölle, de Wmo-Adviesraad en de Stichting Chronisch Zieken en Gehandicapten Olst-Wijhe.

De heer J.H.A.M. (Johan) Haverkamp van de Boskamp is onderscheiden omdat hij sedert 1977 vrijwillige activiteiten ontplooit op diverse maatschappelijke terreinen zoals de R.K. Parochie en Kerk, Sportclub Overwetering en de ijsclub.

De heer H. (Harm) Pol uit Wijhe is onderscheiden omdat hij sedert 1974 (bestuurlijke) activiteiten ontplooit op het terrein van kerkelijk leven, cultuur, gezondheid en ouderenwelzijn, zoals de kerkelijke gemeenschappen in Brummen en Wijhe, het Capellenborgtheater Wijhe, de Hart- en Vaatroep en de Stichting Welzijn Olst-Wijhe.

De heer H.J. (Henk) van der Weerd uit Wijhe is onderscheiden omdat hij sedert 1956 vrijwillige activiteiten heeft ontplooid en ontplooit op diverse maatschappelijke terreinen, zoals de KNVB, Wijhe ’92 en de Stichting Kinderboerderij Wijhe.

Over Salland TV

x

Check Also

Raalte maakt afspraken met provincie over windenergie

Het college van B&W stelt aan de gemeenteraad voor om afspraken te ...