Uitnodiging informatieavond Verkeer Olst

Dinsdag 11 juni organiseert de gemeente Olst-Wijhe een informatieavond over het Verkeer in Olst in het Holstohus. Concreet gaat het om aanpassingen aan:
• de Jan Hooglandstraat: van de Kornet van Limburg Stirumstraat tot aan de Zandwetering
• het voet/fietspad tussen de Joke Smitlaan en de Stationsweg
• de calamiteitenroute tussen de spoorwegovergang Enkweg en de Kleistraat
• het tracé van de tunnel bij de Ter Stegestraat

Om 19.30 uur start de presentatie over de globale maatregelen en de planning. Daarna wordt informatie gegeven over het proces rondom de aanleg van de fietstunnel in de Ter Stegestraat en het verleggen van de komgrens van het Koekoekspad naar de Zandwetering.
Na afloop van de presentatie kunnen aanwezigen bij de tekeningen per maatregel/aanpassing vragen stellen en opmerkingen doorgeven. Alle opmerkingen worden meegegeven aan het college van B en W, zodat zij daar rekening mee kunnen houden bij de besluitvorming.

Aanleiding
In november 2018 heeft de gemeenteraad groen licht gegeven voor de uitvoering van de plannen voor het scheiden en spreiden van het verkeer in Olst. De afgelopen maanden zijn de plannen uitgewerkt samen met de twee begeleidingsgroepen. Hierin praten scholen, plaatselijke belangen, ondernemers en inwoners die dichtbij de projecten wonen mee. Bij de Huis aan Huis Reklamix van 10 april 2019 heeft de gemeente de nieuwsbrief ‘Olst volop in ontwikkeling’ verspreid. Hierin stonden achtergrondverhalen die tot deze keuze hebben geleid. Deze nieuwsbrief en meer informatie staat ook op www.olst-wijhe.nl/olstinontwikkeling.

Wat zijn de maatregelen?
Aaldert Geertsstraat-Jan Hooglandstraat-Koekoeksweg
Hier wordt het bestaande profiel van de weg heringedeeld, zoals in de Kornet van Limburg Stirumstraat. De straten krijgen een rijloper van 2,60 meter breed en brede fietssuggestiestroken van circa 1,70 meter. De kruispunten met de kruisende straten worden veiliger gemaakt. De straat wordt ingericht op 30-km eisen.

Verleggen komgrens
Om er voor te zorgen dat op het gehele traject op de Aaldert Geertsstraat-Jan Hooglandstraat-Koekoeksweg één snelheid kan gaan gelden, worden de bebouwde kom borden verplaatst naar de Zandwetering. Hierdoor valt het gehele traject binnen de bebouwde kom.

Fietspad van Joke Smitlaan naar de Stationsweg
Het huidige voetpad wordt ook een fietspad. Er wordt een veiliger wandelstrook gemaakt en daarnaast een tweezijdig fietspad. Zowel aan de zijde van de Joke Smitlaan als aan de zijde van de Stationsweg komen dubbele drempels om de snelheid op het pad af te remmen. De bestaande versmalling aan de zijde van de Joke Smitlaan blijft bestaan, zodat fietsers op een veilige manier de Joke Smitlaan op kunnen rijden.

Calamiteitenroute Enkweg-Kleistraat
Momenteel wordt met de eigenaren overlegd om het bestaande pad vanaf de spoorwegovergang bij de Enkweg tot aan de Kleistraat geschikt te maken voor calamiteitenverkeer. De weg blijft afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Fietsers mogen wel gebruik maken van deze route.

Proces tunnel Ter Stegestraat
Er is een eerste ontwerp gemaakt voor de inpassing van de tunnel. Hierbij is met name gekeken naar de inpassing aan de zijde van de Ter Stegestraat.

Over Salland TV

x

Check Also

Kaveluitgifte fase 2 nieuwbouwplan Franciscushof Zuid in Raalte van start

De gemeente Raalte geeft opnieuw kavels uit in nieuwbouwplan Franciscushof Zuid. In ...