Succesvolle bijeenkomst over voorliggend veld

De lokale CDA afdelingen organiseerden 2 maart jl. een avond voor het voorliggend veld, of zoals zij zelf zeggen een ‘sociaal appèl’. Vier informatieve presentaties die zowel de harde als de zachte kant van het voorliggende veld/sociaal domein werden belicht. Het voorliggend veld is heel breed en zowel de provincie als de gemeente hebben een rol. Overijssel doet dit met het werken aan sociale kwaliteit, organisaties als Evenmens en Vriendendiensten vanuit hun professie en de gemeente is aan zet in de uitvoering. Natuurlijk werd er ook met cliënten gesproken, zij deden hun verhaal over hun ervaringen met het zelfregiecentrum.

Wat is het voorliggend veld? Dat is voor veel mensen nog een vraag, en dat is jammer omdat veel mensen er wel mee te maken hebben of er deel van uitmaken. Het is nauw verbonden met de samenleving en helpt mensen die tijdelijk ondersteuning nodig hebben om door een moeilijke periode te komen. Denk bijvoorbeeld aan de ondersteuning van mantelzorgers, jeugdwerk maar ook actief deel kunnen nemen aan een vereniging, allerlei activiteiten die ervoor zorgen dat iedereen kan meedoen in de samenleving. In dat kader was het ook zeer interessant om Rick Brink te horen spreken over zijn werk als kwartiermaker inclusiviteit, hoe zorgen wij ervoor dat iedereen zich deel(nemer) van de samenleving voelt. “Een kans heeft twee kanten, je moet hem krijgen maar je moet hem ook pakken” aldus Rick.

Roy de Witte, gedeputeerde van Overijssel met sociale kwaliteit in zijn portefeuille, vertelde enthousiast over de drie speerpunten: vitaliteit en positieve gezondheid, maatschappelijke initiatieven en vrijwilligers, en sociale ontmoetingsplekken. Om één succesvol initiatief te noemen, de sociale hypotheek. De provincie leent geld aan een buurthuis en die kan dat met vrijwilligersuren af betalen. Inmiddels zijn er al 70 aanvragen gehonoreerd.

Evenmens ondersteunt mantelzorgers, met name door vrijwilligers in te schakelen die de mantelzorger helpen. Mirjam Diderich, directeur van Evenmens, ziet dat er op termijn minder vrijwilligers en minder mantelzorgers komen. Dat is een grote bedreiging omdat mantelzorgers van grote waarde zijn en de zorg deze activiteiten niet kan overnemen. Focus op preventie, juiste ondersteuning op het juiste moment en positieve gezondheid zijn essentieel om deze bedreiging het hoofd te bieden. “Investeren in het voorliggend veld bespaart zorguitgaven en zorgt voor positieve(re) gezondheid”.

Sinds twee maanden is er een Zelfregiecentrum in de gemeente Olst Wijhe. Al eerder opende Vriendendiensten een Zelfregiecentrum in Deventer en Raalte. En dit is een succes, Fieke Bosscher vertelde over de grote deelname en lichte een praktijkcasus toe. In het zelfregiecentrum worden gezamenlijk activiteiten verricht, er wordt gewerkt aan persoonlijke ontwikkeling en het zorgt voor sociale contacten. Een laagdrempelige voorziening die mensen hun waarde weer leert kennen. Twee clienten vertelden hun persoonlijke verhaal en hoe het zelfregiecentrum geholpen had en heeft om een goede kwaliteit van leven te hebben. Dat was heel bijzonder.

CDA kandidaat statenlid Elske van der Mik vertelde bevlogen over de overgang van Jeugdzorg naar de gemeente en dat het rijk toen direct het budget verlaagde. Op basis van ervaringen uit Scandinavië heeft Deventer altijd geïnvesteerd om daarmee op de lange termijn beter uit te komen. En dat is gelukt. Ook omdat de gemeenteraad er altijd op gehamerd heeft dat de inhoud lijdend moet zijn en daarna het budget. En omdat er nooit bezuinigd is op preventie.

In de Forumdiscussie met Rick Brink en de wethouders Gerria Toeter, Ilse Duursma en Judith Compagner, werd eerst gediscussieerd over fysieke ontmoetingsplekken Uit de discussie kwam naar voren dat een omnibestuur een kans is vanwege de schaarste aan bestuurders. Werk altijd bottom up, betrek de mensen uit de buurt en de verenigingen vanaf het begin. En in de praktijk zijn er veel verschillen tussen de kernen, er is geen standaard recept voor een succesvol dorpshuis of MFC, veel hangt af van de lokale samenleving.

Ook werd er gediscussieerd over sociale kwaliteit. Is het voorliggend veld niet een basisvoorziening die er altijd moet zijn? Ook over het integraal doortrekken van positieve gezondheidsgedachte. Voorwaarde is wel dat duidelijk is wat er precies onder positieve gezondheid wordt verstaan. Tenslotte werd er gesproken over armoede. Er werd gesteld dat het belangrijk is om met deze mensen zelf te praten. Judith vertelde dat zij net twee armoedige, met nadruk op moedige, mensen had gesproken. Indrukwekkend en een bevestiging dat je met de mensen moet praten. Tevens een oproep aan een ieder om elkaar de hand te geven, want de samenleving maak je samen.

Over Salland TV

x

Check Also

Film kijken met extra dobberbeleving bij Drijf-In Bioscoop in Hardenberg

Op zaterdag 27 juli kun je in de haven van Hardenberg dobberend ...