Stichting Leergeld bereidt zich voor op nieuw seizoen

Bij Stichting Leergeld Deventer zijn de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen in volle gang. Eind augustus beginnen niet alleen de scholen weer maar ook de sportclubs en de muzieklessen. Begin juni ontvingen alle kinderen die in het vorige seizoen gebruik maakten van Stichting Leergeld een formulier voor een herhalingsaanvraag. Bij een nieuwe aanvraag wordt die aanvraag bij de mensen thuis besproken. De aanvraag wordt definitief toegekend zodra de ouders of verzorgers van het kind een inkomensbewijs inleveren. Voor heel veel kinderen is dat ook al gebeurd.

Uitbreiding van de doelgroep
In 2016 maakten ruim 1600 kinderen gebruik van Stichting Leergeld, dit is ruim 70% van de totale groep kinderen die in Deventer in armoede opgroeit. Dit jaar zal het aantal kinderen dat een beroep doet op Leergeld aanzienlijk groter zijn omdat de financiële mogelijkheden van de stichting zijn verruimd. Staatssecretaris Klijnsma heeft namelijk onder de naam Kansen voor Kinderen een programma gelanceerd dat er voor zorgt dat er in de jaren 2017 tot en met 2020 jaarlijks een bedrag van 100 miljoen euro extra beschikbaar is voor kinderen die opgroeien in gezinnen met een laag inkomen. De gemeente Deventer krijgt hiervoor ruim een half miljoen extra voor kinderen in armoede. Deze regeling maakt het mogelijk dat Stichting Leergeld de criteria om in aanmerking te komen voor de regeling kan verruimen van 110 naar 120% van de geldende bijstandsnorm. Naar verwachting zullen enkele honderden kinderen extra gebruik kunnen maken van Stichting Leergeld.

Bestuurslid Henk Groothuis: “Doordat onze vrijwilligers bij mensen thuis komen om na te gaan wat er nodig is weten we bij de stichting goed welke noden en behoeften er zijn. Bij Stichting Leergeld leeft dan ook de sterke wens een regeling te maken voor huiswerkbegeleiding. Veel kinderen hebben op de middelbare school net dat steuntje in de rug nodig om goed mee te kunnen komen. Ook is er behoefte aan geld voor extra begeleiding van kinderen met overgewicht. Tenslotte zou Stichting Leergeld graag de jaarlijks bedragen per kind wat verhogen.

Deze bedragen zijn al meer dan tien jaar hetzelfde. Voor 2017 heeft de gemeente deze wensen van Stichting Leergeld niet ingewilligd. Een groot deel van het geld dat bedoeld is voor hulp in natura aan kinderen wordt door de gemeente besteed aan bewindvoering van ouders die niet zo goed met hun geld kunnen omgaan. Wat Stichting Leergeld betreft is dit niet de bedoeling van de regeling van Klijnsma. Gelukkig heeft de wethouder toegezegd het geheel voor 2018 opnieuw te bekijken.

Cultuur en muziek
Hoe het zal gaan met de aanmeldingen voor cultuur- en muzieklessen is nog wel een beetje spannend. De Leeuwenkuil maakt een grote reorganisatie door. Hierdoor is het niet meer mogelijk dat ouders hun kinderen centraal bij de Leeuwenkuil inschrijven. De docenten zijn niet meer in dienst van de Leeuwenkuil maar werken verder als zzp-er en moeten dus zelf op zoek naar klanten. Leergeld besteedt hier extra aandacht aan en heeft alle docenten voorzien van de nodige informatie. Kinderen met een Leergeld Cheque kunnen deze inleveren bij de docent en Leergeld betaalt het lesgeld aan de betreffende docent. Kinderen mogen niet de dupe worden van een andere werkwijze bij de Leeuwenkuil.

Cadeaubox voor een jarig kind
Stichting Leergeld heeft een overeenkomst gesloten met Jarige Job. Deze stichting zorgt er voor dat kinderen in de leeftijd van 4 tot en 12 jaar een verjaardagsbox krijgen. In de verjaardagsbox zit alles wat nodig is voor een verjaardag: lekkers voor thuis, traktaties voor op school, versieringen zoals ballonnen en slingers, cadeautjes en natuurlijk een taart die met glazuur, slagroom en kaarsjes kan worden omgetoverd tot verjaardagstaart. Mensen die gebruik maken van de Voedselbank krijgen de box als ze bij de Voedselbank hun pakket ophalen. Gebruikers van Stichting Leergeld ontvangen de box via de post.

Veilig zwemmen
Ook dit jaar is er weer veel belangstelling voor de zwemlessen. Afgelopen jaar haalden ruim 130 kinderen hun zwemdiploma. Gezien het aantal aanmeldingen tot nu toe verwacht Stichting Leergeld dit jaar een vergelijkbaar aantal kinderen. De lessen starten begin september en worden voornamelijk gegeven in het Borgelebad. Deze lessen worden mede mogelijk door een bijdrage van Nefit en door de uitstekende samenwerking met Sportbedrijf Deventer.

Leergeld blijft nodig
Ondanks het feit dat de Nederlandse economie inmiddels weer hard groeit daalt het aantal kinderen dat in armoede opgroeit niet of nauwelijks. Ook in Deventer is er nog geen sprake van een echte daling van het aantal gezinnen in de bijstand (nu ongeveer 3000). Het beroep dat landelijk gedaan wordt op Leergeld stijgt nog steeds. Inmiddels zijn er meer dan honderd lokale stichtingen. Een groot deel daarvan bestrijkt meerdere gemeenten zodat de landelijke dekking snel toeneemt. Henk Groothuis van Stichting Leergeld Deventer: “Aan de ene kant is het natuurlijk erg mooi dat steeds meer kinderen geholpen kunnen worden maar aan de andere kant zou deze armoede in een rijk land als Nederland niet mogen voorkomen”.

 

Over Salland TV

x

Check Also

Zweten bij obstacle run tijdens het Sportfestival Olst

Zaterdag 8 juni kunnen sportievelingen zich weer naar hartenlust in het zweet ...