Stedenbouwkundig plan woningbouwlocatie Heino vastgesteld

Heino is een stap dichterbij nieuwbouw! Het stedenbouwkundig plan voor de woningbouwlocatie aan de Molenweg is vastgesteld. Het plangebied van 5,1 hectare biedt ruime voor circa 100 woningen voor verschillende doelgroepen en in diverse prijsklassen. Er komen rijwoningen (koop en huur), twee-onder-een-kapwoningen en vrijstaande woningen. Ook zijn er twee gebieden aangewezen voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap.

Wethouder Wout Wagenmans: “Het conceptplan is eerder via een video aan het dorp gepresenteerd. De binnengekomen reacties zijn beoordeeld en het stedenbouwkundig plan is op kleine onderdelen aangepast. Er ligt nu een plan waar we trots op kunnen zijn. Het wordt een groene wijk met veel ruimte voor natuur, waterinfiltratie en ruimte om te spelen. De groene bufferzones aan de randen zorgen voor een mooi aanzicht en zorgvuldige overgang met het omliggende gebied. Er is ook goed gekeken naar de aansluiting op de Molenweg.”

Nieuwe naam
Bij een nieuwe wijk hoort ook een nieuwe naam. In december kon iedereen zijn of haar suggestie doorgeven. Samen met Plaatselijk Belang is daar een selectie uit voortgekomen waar in januari op gestemd kon worden. De naam ‘Molenwijk’ is met een ruime meerderheid de winnaar. Dit wordt de nieuwe naam van de wijk.

Vervolg
Op dit moment worden de voorbereidingen getroffen voor het bestemmingsplan. Het streven is om medio 2021 het bestemmingsplan gereed te hebben, zodat het daarna ter inzage gelegd kan worden. We verwachten, afhankelijk van bezwaren op het bestemmingsplan, eind 2021 te kunnen starten met de kaveluitgifte. Daarna volgt het bouwrijp maken van de grond en de start van de bouw.

Kijk voor meer informatie op www.raalte.nl/woningbouw-heino.

Over Salland TV

x

Check Also

Film kijken met extra dobberbeleving bij Drijf-In Bioscoop in Hardenberg

Op zaterdag 27 juli kun je in de haven van Hardenberg dobberend ...