Start archeologische opgravingen op de Veldegge Heeten

Staand in de overblijfselen van een boerderij en met de schop in de grond gaven wethouders Wout Wagenmans en Frank Niens woensdag 18 oktober het officiële startsein voor de archeologische opgravingen op de Veldegge in Heeten. In dit plangebied zijn bij onderzoek resten van bewoning aangetroffen uit de Volle en Late Middeleeuwen (1000-1250) en uit de Midden-IJzertijd (500-250 voor Christus). Het gaat hier om de voorgangers van de huidige erven in de Veldegge. “We hebben al waterputten, boerderijen en houtskoolmeilers gevonden”, zegt Niels Bouma van ADC ArcheoProjecten dat sinds deze week op de Veldegge bezig is.

Belangrijke vondsten
Het archeologisch onderzoek op de Veldegge sluit aan bij eerdere opgravingen in woonwijk De Hordelman en bedrijventerrein De Telgen. Hier werden belangrijke vondsten gedaan waaruit bleek dat Heeten al heel lang bewoond werd en een grote ijzerwinplaats was van nationaal en Europees belang, de hoogovens van toen. Op de Veldegge verwacht ADC vooral sporen te vinden waarmee kan worden aangetoond dat Heeten als woonplaats ouder is dan men dacht. Wethouder Wout Wagenmans: “Het is goed wonen in Heeten. Dat wist men vroeger al en dat is nog steeds zo. Oud en nieuw met elkaar verbinden, dat geeft een extra dimensie aan deze nieuwe woonomgeving op historische grond.”

Afdrukken
Verwacht wordt dat de archeologen delen van boerderijplattegronden, erf- en ontginningsgreppels, waterputten en het nodige aardewerk zullen aantreffen. De houten palen van deze boerderijen zijn vergaan maar waar ze ingegraven waren, is vaak nog een afdruk in het zand te zien. Het archeologisch onderzoek laat zien welk aardewerk men gebruikte, wat men gegeten heeft, wat voor vee men hield, wat er verbouwd werd, hoe de omgeving was en hoe het huis gebouwd was. “Door het archeologisch onderzoek kan de bewoningsgeschiedenis van de gemeente Raalte over langere periode en samenhangend in kaart worden gebracht”, aldus Niels Bouma.

Het belang van de Veldegge wordt ook onderschreven door regio-archeoloog Marijke Nieuwenhuis van Het Oversticht: “Heeten is een unieke plaats in Overijssel en misschien wel in Nederland. We zoeken al jaren naar bewijzen van bewoningscontinuïteit tussen de Romeinse tijd en de Middeleeuwen en die lijkt hier aanwezig te zijn.”

Open dag
De opgravingen duren vier tot vijf weken. Op woensdag 8 november is er een open dag. Bezoekers kunnen tussen 13.00 en 17.00 uur een kijkje nemen bij de opgravingen. Geïnteresseerden kunnen zich vervoegen bij de bouwkeet aan het eind van de Houtskoolstraat (nabij nr. 16).

Fotobijschrijf 2:
Een houtskoolmeiler. Hier werd houtskool geproduceerd dat nodig was om ijzer te produceren.

Over Salland TV

x

Check Also

Kaveluitgifte fase 2 nieuwbouwplan Franciscushof Zuid in Raalte van start

De gemeente Raalte geeft opnieuw kavels uit in nieuwbouwplan Franciscushof Zuid. In ...