Regen lanceert grondwaterpeilen naar grote hoogte: “De grondwaterpeilen zijn nu al op het niveau dat normaal is voor januari”

In oktober en de eerste helft van november is er veel regen gevallen. De eerste twee weken van november viel er net zoveel als normaal in heel november. Door de grote hoeveelheid neerslag zijn de grondwaterpeilen in het gebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) heel hoog voor de tijd van het jaar. De regen die nu valt of nog gaat vallen, kan daardoor niet meer in de bodem zakken. Daarom voert het waterschap overtollig water af en is het alert om wateroverlast te voorkomen.

De grondwaterpeilen zijn nu al op het niveau dat normaal is voor januari. Dat is een goede uitgangspositie voor een eventuele droge zomer, maar zorgt er ook voor dat de bodem verzadigd is en niet kan worden ingezet als spons om de neerslag die in het natte Nederlandse najaar valt op te vangen.

Meer regen verwacht
Ook de komende week wordt er relatief veel neerslag verwacht. De afgelopen maanden heeft WDODelta de waterstanden al omlaag gebracht om goed voorbereid te zijn op het natte najaar, maar er valt nu zoveel neerslag dat afvoeren van water noodzakelijk is. Zo zorgt het waterschap voor voldoende ruimte in sloten, kanalen en weteringen om de vele neerslag op te kunnen vangen. Daarnaast voert het waterschap regulier maaionderhoud uit in sloten en is het alert op verstopte duikers. Dit zijn buizen onder wegen en dammen die sloten met elkaar verbinden. Hiermee wordt gezorgd voor een goede doorstroming.

Ga voor meer info naar www.Salland1.nl

Powered by WPeMatico

Over Salland TV

x

Check Also

Kaveluitgifte fase 2 nieuwbouwplan Franciscushof Zuid in Raalte van start

De gemeente Raalte geeft opnieuw kavels uit in nieuwbouwplan Franciscushof Zuid. In ...