Harold Oostelaar heeft voor de locatie "De Leeren Lampe" ideeën voor woningbouw, al dan niet in combinatie met werkfuncties.

Raalte – Geen woningbouw op “Leeren Lampe” terrein

De plannen passen niet binnen de vorig jaar door de gemeenteraad vastgestelde visie voor de Kanaalzone. In deze visie is het gebied van en rond “De Leeren Lampe” aangewezen als vrijetijdszone. Het college stelt dan ook voor de plannen niet te faciliteren.

In een brief aan Oostelaar staat dat men de ambities uit de visie, zo kort na vaststelling, geen geweld aan wil doen en dat men niet voornemens is de raad voor te stellen om afwijkende ontwikkelingen planologisch mogelijk te maken. Verder maakt geluid op deze locatie als gevolg van industrielawaai de realisatie van een woonfunctie, al dan niet in combinatie met werken, zeer onaantrekkelijk zo niet onmogelijk.

Over Salland TV

x

Check Also

Stöppelhaene gaat in 2024 voor meer sfeer en beleving

RAALTE – Wie aankomende editie van Stöppelhaene het terrein op loopt, zal ...