In de uitzending van Nieuwsuur van dinsdag 2 juli heeft Wethouder Margriet de Jager (DB) uitspraken gedaan over de nieuwe taken vanuit de AWBZ die vanaf 2015 onder de verantwoordelijkheid van de gemeente vallen. De PvdA-fractie vindt het gelet op deze onhandige uitspraken noodzakelijk om een reactie te geven.

PvdA Deventer neemt afstand van uitspraken Margriet de Jager

Voorop staat voor de PvdA-fractie dat er geen sprake kan zijn dat bijv. werklozen, vrijwillig of verplicht, persoonlijke verzorgingstaken toegewezen krijgen bij ouderen of gehandicapten. De PvdA is van mening dat persoonlijke verzorging, zoals wassen, aankleden en medische handelingen, tot het privédomein van mensen behoren. Als iemand ondersteuning nodig heeft op dit terrein gebeurt dit in principe door mensen die dit professioneel doen, waarbij er afspraken liggen over de noodzakelijke kwaliteit.

Alleen als er sprake is van een volledig vrije eigen keus kan dit door familie of naasten uitgevoerd worden. Maar dat zijn eigen keuzen van deze mensen en van de zorgontvanger. De PvdA neemt hiermee dus nadrukkelijk afstand van de door de wethouder Margriet de Jager geuitte opvatting, zoals verwoord door in de uitzending van Nieuwsuur op 2 juli. Zij heeft hier hooguit haar eigen persoonlijke standpunt of het eigen partijstandpunt verwoord en wat betreft de PvdA niet het collegestandpunt of de opvatting van de PvdA in Deventer.

Over Salland TV

x

Check Also

Raalte maakt afspraken met provincie over windenergie

Het college van B&W stelt aan de gemeenteraad voor om afspraken te ...