Provincie Overijssel sluit mtb-route Sallandse Heuvelrug

De mountainbikeroutes over de Sallandse Heuvelrug moeten afgesloten worden tussen 1 april en 30 september. Dat heeft de provincie Overijssel laten weten aan de beheerder van de zogenaamde ‘single tracks’ in het gebied alsmede andere belanghebbenden. Reden voor het besluit is het feit dat op en nabij de routes zandhagedissen, levendbarende hagedissen en hazelwormen zijn aangetroffen. Wetenschappelijk is bekend dat deze dieren in deze maanden actief zijn. Tijdens observaties is vastgesteld dat zandhagedissen gedood worden door mountainbikers.

De genoemde reptielen zijn opgenomen in de Habitatrichtlijn, een lijst van de Europese Unie die bepaalt dat deze diersoorten bedreigd zijn en zodoende beschermd moeten worden om biologische diversiteit te waarborgen. In Nederland is de bescherming van diersoorten van de Habitatrichtlijn opgenomen in de Wet Natuurbescherming. De provincie Overijssel heeft de wettelijke taak de Wet Natuurbescherming te handhaven en waar nodig op te treden.

Wet natuurbescherming
Aanleiding voor de genomen maatregel om de mtb-routes te sluiten is een handhavingsverzoek dat vorig jaar bij de provincie Overijssel is binnengekomen. In het handhavingsverzoek is de provincie gewezen op overtreding van de wet Natuurbescherming door het mountainbiken op de Sallandse Heuvelrug. Naar aanleiding van het handhavingsverzoek is de provincie een bezwaarprocedure gestart om de feiten en omstandigheden nader te bestuderen.

Zienswijzen
In het kader van zorgvuldige besluitvorming hebben Gedeputeerde Staten een hoorzitting gehouden waarbij betrokken partijen hun zienswijze konden geven. De afgelopen periode zijn ook schriftelijke zienswijzen gevraagd, ontvangen en bestudeerd. Daarnaast heeft de provincie Overijssel extern juridisch advies ingewonnen, om geen twijfel te kunnen laten bestaan over de interpretatie en weging van de Wet Natuurbescherming.
Geen andere afweging mogelijk
Met alle bovenstaande zienswijzen en de feiten in ogenschouw nemende hebben Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel besloten de mtb-routes op de Sallandse Heuvelrug te sluiten om zo de overtreding van de Wet Natuurbescherming te stoppen.

Afsluiting
De beheerder van de mountainbikeroutes dient de singeltracks binnen drie weken af te sluiten. Voldoet het hier niet aan, dan is een dwangsom verschuldigd. De organisatie is niet verantwoordelijk voor zogenaamde ‘wildrijders’ wanneer deze de fysieke afsluiting omzeilen. Individuen die toch over de afgesloten singletracks rijden, kunnen een boete opgelegd krijgen.

Over Salland TV

x

Check Also

Jaarlijkse Vechtdaldag 28 juni in Hardenberg

Tal van excursies staan op het programma tijdens de Vechtdaldag 2024. Hardenberg ...