Provincie Overijssel presenteert Digitaal Landschap

Hoe gaat Overijssel om met nieuwe opgaven, wetten en maatschappelijke verhoudingen? Deze vraag staat centraal tijdens de bijeenkomst ‘Overijssel maakt ruimte!’ op 17 februari bij Hazemeijer in Hengelo. Tijdens de bijeenkomst presenteert de provincie een innovatief en virtueel 3D-model: ons Digitale Landschap. Dit model visualiseert bijvoorbeeld zonnevelden en windmolens in het landschap.

Vier actuele ruimtelijke uitdagingen
Co Verdaas opent de dag met drie dilemma’s en daagt deelnemers uit om na te denken over actuele ruimtelijke vraagstukken en de veranderende relatie tussen overheid en samenleving. Wat voor verandering gaat de Omgevingswet brengen? En wat betekent dat in de praktijk? De vier meest toonaangevende ruimtelijke thema’s staan geagendeerd: energie en duurzaamheid, landschap en kwaliteit, stedelijke ontwikkeling en de Omgevingswet. Gedeputeerde Monique van Haaf kijkt uit naar de inbreng en uitkomsten van de bijeenkomst: “De Omgevingswet werpt haar schaduw vooruit en vraagt iets van provincies en gemeenten. Daar kun je wat mij betreft niet vroeg genoeg mee aan de slag.”

Inbreng van bewoners en ondernemers zijn belangrijker dan ooit
Nieuwe opgaven, nieuwe verhoudingen en een nieuwe wet vragen om een andere manier van samenwerken, anders kijken naar uitdagingen en anders handelen in de praktijk. Overheden, ondernemingen, maatschappelijke organisaties en andere belangstellenden buigen zich deze dag samen over het Overijsselse ruimtelijke beleid. Monique van Haaf: “Gezamenlijk de koers bepalen en vorm geven aan een breed gedragen ruimtelijk beleid voor Overijssel, dat is de opzet. Veranderingen in de samenleving vragen daar ook om. De inbreng van de mensen, ondernemers en organisaties zelf, vanuit hun beleving, is belangrijker dan ooit.” Van Haaf ziet veel in deze vorm van werken waar ze zich al langer sterk voor maakt: “We zien al mooie resultaten van de Overijsselse vernieuwende, zeg maar rustig grensverleggende, aanpak in binnensteden. Iedereen is gebaat bij een mooier Overijssel, bij een aantrekkelijke leefomgeving, zowel in de stad als op het platteland.” Kijk voor het volledige programma op www.overijssel.nl/maaktruimte.

Over Salland TV

x

Check Also

Kaveluitgifte fase 2 nieuwbouwplan Franciscushof Zuid in Raalte van start

De gemeente Raalte geeft opnieuw kavels uit in nieuwbouwplan Franciscushof Zuid. In ...