Project Oerdijk: veiliger en groener fietsen door Schalkhaar

Dwars door Schalkhaar loopt de Oerdijk. Een lange, tamelijk drukke, maar belangrijke verkeersader tussen de N348 en Deventer. De afgelopen maanden is de weg tussen de Kolkmansweg en de N348 opgeknapt, met onder meer diverse verbeteringen voor fietsers. ‘Een mooi geheel’, vertelt projectleider Judith Meekes van de gemeente Deventer.

De Oerdijk is historisch gezien een lange, oude toegangsweg vanuit het buitengebied naar Deventer. Vroeger een zandweg, maar inmiddels alweer jarenlang geasfalteerd, vertelt Judith. ‘Toen tijdens het onderhoud de onderlagen bloot lagen, konden we de oude karrensporen soms nog zien.’

Laanbomen en onderhoud in één

Het deel tussen de Kolkmansweg en N348 was het laatste stukje Oerdijk in Schalkhaar dat nog moest worden vernieuwd. De afgelopen jaren zijn daar twee nieuwbouwwijken verrezen en met al het zware werkverkeer was het nog niet handig om het onderhoud daar eerder te doen. Toen het in 2019 nodig bleek om de laanbomen te verjongen, werd alles in één project gecombineerd. ‘Ruim de helft van de oude, monumentale kastanjes aan weerszijden van de Oerdijk binnen de bebouwde kom was ziek en moest worden gekapt en vervangen door nieuwe aanplant. We hebben dat project  aangevat om ook direct het geplande wegonderhoud te doen. Dat beperkt de overlast voor bewoners en het gaf ons meer werkruimte. Bovendien konden we de hele weg naast het asfaltonderhoud meteen opnieuw netjes inrichten.’

Fietsverbeteringen

Een nieuwe inrichting van de Oerdijk was met name nodig omdat de weg een 30km/u-weg is, maar er uitzag als een weg voor 50km/u. Met als gevolg dat er vaak te hard gereden werd. ‘Dat hebben we aangepakt met maatregelen om het verkeer te remmen’, schetst Judith. ‘Bijvoorbeeld meer drempels en versmallingen op sommige punten. Voor fietsers heeft dat als voordeel dat de snelheidsverschillen tussen verkeersdeelnemers een stuk kleiner worden. Voor de fietsers hebben we in overleg met onder meer de Fietsersbond en het Platform Schalkhaar bovendien het oversteekpunt op de grens met de bebouwde kom aangepakt. Niet met een nieuw ontwerp, maar wel door te zorgen dat verkeer echt moet afremmen als het de bebouwde kom in rijdt en fietsers veilig het fietspad op kunnen.’

Is overwogen om van de Oerdijk een echte fietsstraat te maken? Judith lacht. ‘Daar is wel wat discussie over geweest, maar in het geval van de Oerdijk kan dat niet. Het is een doorgaande route met veel autoverkeer met aansluitingen op andere wegen. Dat moet ook doorstromen. Bovendien kun je de Oerdijk niet opknippen in 500 meter fietsstraat en de rest gewone doorgaande weg. Het is nu mooi één geheel. ’

Groene bermen

De werkzaamheden zijn inmiddels zo goed als afgerond. Judith vindt de Oerdijk heel mooi geworden. ‘De weg is wat smaller geworden, daardoor werden de bermen breder. Die zijn mooi aangeplant. Er zijn wadi’s die regenwater opvangen en direct in de bodem infiltreren in plaats van dat het in de putjes verdwijnt. Er komen nog verschillende soorten bomen, zodat er meer diversiteit in het straatbeeld komt. Dat wordt fijn fietsen!’

Ga voor meer info naar www.Salland1.nl

Powered by WPeMatico

Over Salland TV

x

Check Also

Middeleeuwse gebouwen ontdekt in bodem Veldegge-Noord

Er zijn middeleeuwse resten aangetroffen in Heeten. Daar vinden opgravingen plaats ter ...