Piet Zoon verkenner bij coalitievorming Waterschap Drents Overijsselse Delta

Woensdag 15 maart jl. hebben onze inwoners hun stem uitgebracht. Daaruit is BBB als grootste partij gekozen. Zaterdag 18 maart heeft BBB alle lijsttrekkers en/of fractievoorzitters in het nieuw te benoemen algemeen bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) uitgenodigd voor een eerste kennismaking en het maken van afspraken over het proces van de komende verkenning.

BBB heeft, op basis van het verkregen mandaat, de heer Piet Zoon voorgedragen als verkenner. Piet Zoon was burgemeester van Hattem, Raalte, Reimerswaal en Veenendaal en gedurende een periode in 2019-2020 waarnemend dijkgraaf van Waterschap Drents Overijsselse Delta. Hij is gevraagd te onderzoeken welke partijen samen een stabiele coalitie kunnen vormen, die recht doet aan de verkiezingsuitslag en op voldoende steun kan rekenen in het nieuwe algemeen bestuur. Nicole Koks, lijsttrekker van BBB WDODelta: “Met Piet Zoon hebben wij een verkenner met ruime ervaring in het openbaar bestuur en kennis van het waterschap, in wie wij het volste vertrouwen hebben.”

Over Salland TV

x

Check Also

Ribs en Blues dag 1

Op de eerste dag van het 25-jarige jubileum van het Raaltese festival ...