Overijssel investeert in zijn nationale parken

Gedeputeerde Staten van Overijssel willen €843.000 beschikbaar stellen voor de nationale parken Weerribben-Wieden en De Sallandse Heuvelrug. Het is de provinciale bijdrage in de investeringsagenda’s van de gemeenten Steenwijkerland (Weerribben – Wieden) en Hellendoorn en Rijssen-Holten (De Sallandse Heuvelrug). Samen met Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, ondernemers in en rond de nationale parken en de bewoners van de gebieden hebben de beide gemeenten plannen opgesteld voor tot en met 2019. Die kosten samen bijna €2,5 miljoen. Het voorstel van GS wordt naar verwachting in mei aan Provinciale Staten voorgelegd.

Gedeputeerde Hester Maij is blij met de ambitie in de beide nationale parken. “De gemeenten hebben de aanmoediging van Provinciale Staten in 2014 om een impuls te geven aan de nationale parken voortvarend opgepakt. Op een samenbindende manier met alle partijen in het gebied en met veel daadkracht hebben zij de voortrekkersrol genomen. Dat verdient onze steun en waardering.”

De plannen hebben als doel de beide nationale parken beter in de markt te zetten. Er wordt gewerkt aan een betere herkenbaarheid door elk park een duidelijk profiel te geven. De Sallandse Heuvelrug mikt op beleven en bewegen. Het heuvelachtige heidegebied met zijn prachtige vergezichten is bij uitstek geschikt voor sportieve activiteiten. In combinatie met het Reggedal en de heuvelrug ten noorden van de N35 liggen er veel kansen. Het is de kunst die op zo’n manier te benutten, dat de natuur er niet onder lijdt. De gemeenten en de natuurbeheerders hebben daar al veel ervaring mee opgedaan. Ook ondernemers, gebruikers en bewoners zijn betrokken bij de plannen.

Weerribben – Wieden is weer een heel ander gebied: het is het grootste wetland van West Europa. Met zijn karakteristieke dorpen en stadjes (Giethoorn, Blokzijl, Vollenhove) heeft het naast natuur ook veel landschap en cultuur te bieden. De gemeente gaat samen met de natuurbeheerders en de ondernemers investeren om het verhaal van het gebied zichtbaar en beleefbaar te maken: de rijke historie en de vele manieren waarop de bewoners het gebied hebben gevormd tot wat het is.
Deze profielen zeggen vooral iets over de speerpunten waarmee de gebieden aan de slag gaan. Ze doen niets af aan de vele andere kwaliteiten van de beide parken. Ook in de Weerribben – Wieden kun je sportief zijn, denk aan de watersport. Ook op de Sallandse Heuvelrug kun je het verhaal van de streek vertellen. En in beide parken kun je weldadig tot rust komen.

Over Salland TV

x

Check Also

Koninklijke Onderscheiding voor Wim Holterman uit Raalte

Burgemeester Rob Zuidema heeft zaterdagmiddag 15 juni tijdens de Korbeld Rohda Dag ...