Oost-Nederland voelt zich niet goed vertegenwoordigd door politiek Den Haag

Inwoners van Oost-Nederland voelen zich niet goed vertegenwoordigd door de landelijke politiek. Ook hebben weinig inwoners het gevoel dat Den Haag oog heeft voor de problemen die hier spelen. Dat blijkt uit onderzoek van RTV Oost en Omroep Gelderland. De omroepen besteden op radio, tv en web uitgebreid aandacht aan de uitkomsten van het onderzoek. Slechts twee op de tien ondervraagden voelt zich goed of heel goed vertegenwoordigd door de Haagse politiek. Vier op de tien niet of helemaal niet goed. In Overijssel is dat zelfs bijna de helft. Een derde van de respondenten staat er neutraal in of heeft geen mening. Slechts 14 procent vindt dat Den Haag genoeg oog heeft voor problemen die spelen in Oost-Nederland.

De onvrede is het grootst onder kiezers die in 2017 stemden op Forum voor Democratie. Daarvan geeft driekwart aan zich niet goed vertegenwoordigd te voelen. Ook aanhangers van SP (72,2 procent), PVV (60,9) en Partij voor de Dieren zijn in meerderheid negatief. Ook een op de drie VVD’ers voelt zich niet goed vertegenwoordigd. Het meest positief zijn kiezers van de SGP, ChristenUnie en D66.

Stemmen wel zinvol
Relatief het meest positief zijn de ondervraagden over het kabinet Rutte III. Dat heeft het volgens een grote minderheid (40,4 procent) goed gedaan. Twee op de tien vindt van niet.
35,8 procent van de ondervraagden geeft aan vertrouwen te hebben in de landelijke politiek, ruim een kwart heeft dat niet.
Toch geeft een meerderheid (55,8) aan zich niet af te vragen of het zinvol is om te stemmen bij de Tweede Kamerverkiezingen. Een op de vier kiezers overweegt bij die verkiezingen, op 17 maart volgend jaar, te stemmen op een regionale kandidaat.

VVD blijft grootste, PVV groeit
Onder kiezers in Oost-Nederland levert grootste partij VVD ten opzichte van 2017 kiezers in. D66, GroenLinks en SP zien hun kiezersaantal procentueel gezien het sterkst teruglopen. De PVV lijkt juist op meer kiezers te kunnen rekenen, net als het CDA, de ChristenUnie en PvdA.
Opvallend is ook dat slechts 2,3 procent van de ondervraagden nu al aangeeft niet te gaan stemmen. 22,5 procent van de kiezers zegt nog niet te weten op welke partij ze gaan stemmen.

Het onderzoek
In aanloop naar de verkiezingen doet Kien Onderzoek in opdracht van RTV Oost en Omroep Gelderland onderzoek naar wat inwoners van Oost-Nederland belangrijk vinden. Het gaat om een representatief onderzoek onder kiezers uit beide provincies. De ondervraagden vormen een representatieve afspiegeling van de inwoners van Gelderland en Overijssel, op basis van geslacht, leeftijd en opleidingsniveau.
Aan het onderzoek deden enkele honderden respondenten mee. Over de afgenomen vragenlijsten valt met een betrouwbaarheid van 95% te concluderen dat de steekproefuitkomst maximaal 7,7% kan afwijken van de werkelijke situatie.

Over Salland TV

x

Check Also

Sfeervolle Bohemian Ibiza  Markt in Wijhe

Vrijdag 19 juli was de Langstraat in Gastvrij Wijhe het decor van ...