Onderzoek jongeren en woningmarkt Overijssel

In 2019 heeft de Overijsselse Vereniging van Krachtige Kernen in opdracht van de provincie Overijssel een onderzoek uitgevoerd naar de positie van de jongeren op de Overijsselse woningmarkt. In vijf kernen, waaronder ook het dorp Wesepe, zijn gesprekken gevoerd met jongeren die voor het eerst op zichzelf willen gaan wonen.

Het doel van het onderzoek ‘Starters op de woningmarkt in kleine Overijsselse kernen’ was het in kaart brengen van de huidige positie van starters op de woningmarkt in Overijssel, rekening houdend met (provinciale) ontwikkelingen zoals demografie, woningvoorraad, werkgelegenheid, opleidingsmogelijkheden en voorzieningen. Het onderzoek geeft een goed beeld van de factoren die van invloed zijn op de positie van de starters op de woningmarkt in de kleine kernen. Het geeft weer waarom jongeren wel of niet verhuizen en welke factoren beïnvloed kunnen worden. Voor Wesepe en de andere kernen kwam duidelijk naar voren dat er een gebrek is aan betaalbare koop- en huurwoningen.

Het onderzoek geeft de gemeente Olst-Wijhe inzicht in de wensen van jongeren op de woningmarkt, in de factoren die de keuze op de woningmarkt bepalen en in de mogelijkheden om de keuze van jongeren te beïnvloeden. Jongeren geven aan dat ze het volgende belangrijk vinden rondom de woningmarkt:
• meer mogelijkheden creëren voor jongeren. Kan door koop tot € 170.000 of huur tot maximaal € 700 per maand
• continuïteit in beschikbaar aanbod voor jongeren, zodat volgende generaties ook kunnen blijven
• leefbaarheid en vitaliteit van Wesepe stimuleren door nieuwbouw en transformatie
• doorstroming op de hele woningmarkt. Niet alleen kansen creëren voor jongeren, maar combinatie
• goede informatievoorziening, zowel van gemeente als van woningcorporatie

De gemeente betrekt de opbrengst van het onderzoek bij de actualisatie van de woonvisie dit najaar. Daarnaast zal de gemeente in overleg met onder andere Plaatselijk Belang Wesepe kijken welke vervolgacties er ondernomen kunnen worden als het gaat om wonen voor jongeren.

Over Salland TV

x

Check Also

Gemeente Olst-Wijhe ziet kansen voor woningsplitsing

Olst-Wijhe kijkt voortdurend naar mogelijkheden om meer woningen te realiseren. Vooral de ...