Ondertekening Lokale Retaildeal in Olst-Wijhe tijdens Provinciale MKB tour

Op vrijdag 31 maart bezocht de MKB tour van Provincie Overijssel de gemeente Olst-Wijhe. Een belangrijk onderdeel van het programma was het bezoek aan het bedrijf Stegeman in Wijhe. De MKB-tour is een goede gelegenheid om het contact tussen de provincie, gemeente en ondernemers te versterken en samen te werken aan een optimaal ondernemersklimaat.

Het MKB, dé banenmotor van Overijssel, staat voor tal van uitdagingen om zich te ontwikkelen, innovaties tot stand te brengen, het juiste personeel aan te trekken of de optimale vestigingsplaats te vinden. Eddy van Hijum, gedeputeerde Economie; “Daarvoor staan de gemeenten, die een belangrijke rol hebben in het scheppen van een goed vestigingsklimaat, de ondernemers en de provincie samen aan de lat. In nauwe samenwerking zijn in 2016 de nodige plannen ontwikkeld. Deze plannen zijn nu in volle uitvoering en leveren al mooie resultaten op. Maar wij moeten continu met elkaar in contact blijven en de aanpak aanscherpen zodat de ondernemer optimaal kan blijven ondernemen. De MKB tour biedt daarvoor een uitstekende gelegenheid.” Het is van groot belang dat ondernemers de mogelijkheid hebben te starten, te groeien en te vernieuwen. “Het winnen van de titel ‘MKB-vriendelijkste provincie van Nederland’ is een echte steun in de rug. En nu wij het zijn, willen wij het ook blijven!”; aldus Van Hijum.

Vooruitlopend op de ondertekening van de landelijke Retaildeal met het ministerie van Economische Zaken, tekende de gemeente Olst-Wijhe vandaag, onder toeziend oog van Gedeputeerde Eddy van Hijum, een lokale Retaildeal met de voorzitters van ondernemersverenigingen Go Olst en Gastvrij Wijhe.

Het ministerie van EZ stelde in 2015 een Retailagenda op waarin 20 maatregelen staan beschreven die gericht zijn op het ontwikkelen van sterke winkelgebieden, investeren in mensen en kansen voor ondernemerschap. Eén van de maatregelen is het sluiten van Retaildeals tussen het Ministerie van EZ en gemeenten.

Anton Bosch: “Samen de vruchten plukken, betekent samen investeren, zowel financieel als niet-financieel. Gezamenlijk kunnen we de retailsector van Olst-Wijhe naar een hoger niveau tillen. Met het sluiten van een lokale Retaildeal geven de gemeente en de lokale ondernemersverenigingen aan zich actief bezig te houden met het detailhandelsbeleid en de uitvoering daarvan. Samen met de ondernemersverenigingen, vitaliteitscommissies, winkeliers, horecaondernemers, vastgoedeigenaren en andere partners gaan wij actief aan de slag om de kernwinkelgebieden van Olst en Wijhe toekomstbestendig te maken.”

In de loop van dit jaar wordt ook de landelijke Retaildeal met het Ministerie van Economische Zaken ondertekend door Wethouder Bosch. Door het tekenen van de landelijke deal komt veel kennis op het gebied van retail beschikbaar voor de gemeente en haar samenwerkingspartners. Daarnaast komt er ook een financiële impuls vanuit de Provincie Overijssel beschikbaar met het tekenen van deze deal. Deze kennis en financiële middelen worden gebruikt om de retailsector in Olst-Wijhe een impuls te geven.

Stegeman / Bökkers Mölle / Infocentrum

Tijdens de MKB tour in de gemeente Olst-Wijhe vonden gesprekken plaats met vertegenwoordigers van het gemeentebestuur bij het Infocentrum IJssel Den Nul. Zo ging wethouder Anton Bosch in op een aantal specifieke lokale vraagstukken vanuit de ondernemers in Olst-Wijhe. Daarnaast is gesproken over de thema’s Cittaslow en Recreatie en Toerisme. Ook is er een bezoek gebracht aan het bedrijf Stegeman te Wijhe. Dit was een prettig en goed bezoek voor alle partijen, provincie, gemeente en Stegeman. Onderwerpen als samenwerking, onderwijs en ontwikkeling kwamen aan de orde en bieden kansen en mogelijkheden. De dag werd afgesloten met een gezamenlijke maaltijd in ‘Zondagse Kamer’ van Bökkers Mölle in Olst.

Over Salland TV

x

Check Also

Jaarlijkse Vechtdaldag 28 juni in Hardenberg

Tal van excursies staan op het programma tijdens de Vechtdaldag 2024. Hardenberg ...