Het Deventer stadsbestuur wil het eenvoudiger maken om zonne-energie op te wekken.

Nog een poging voor zonne-energie in Deventer

Het college wil een duurzaam energielandschap maken tussen het bedrijventerrein en de A1. Zonnepanelen op daken van huizen, stallen en bedrijfshallen is al mogelijk. Het college heeft nu een ontwerp-structuurvisie voor zonne-energie vastgesteld. Deze visie verruimt mogelijkheden voor het opwekken van zonne-energie. De raad neemt naar verwachting in het najaar een besluit over de visie. Het onderwerp staond al eerder op de agenda van de raad, maar haalde het niet omdat de financiele onderbouwing niet haalbaar bleek.

Over Salland TV

x

Check Also

Raalte maakt afspraken met provincie over windenergie

Het college van B&W stelt aan de gemeenteraad voor om afspraken te ...