Aantal misdrijven gedaald en meer zaken opgelost in Deventer

Het aantal misdrijven is in 2015 gedaald en er zijn meer zaken opgelost. Dat blijkt uit de voorlopige cijfers over 2015 van de politie. Deventer wordt dus steeds veiliger. Daar werken politie, gemeente en vele partners hard aan en maken daarbij dankbaar gebruik van de hulp van inwoners.
Veiligheid is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Politie, gemeente en partners werken daarom intensief samen. In 2015 speelden ook Deventenaren een rol in het voorkomen van misdrijven en de aanhouding van verdachten. Dat moedigen de politie en de gemeente van harte aan. Vooral het nemen van preventiemaatregelen en het doorgeven van informatie zijn van belang.

Veel minder woninginbraken
Het aantal woninginbraken is gedaald met 45%, dat past in het landelijk beeld. Er is in 2015 weer veel aandacht besteed aan preventie. Daarnaast zijn er verdachten aangehouden die verantwoordelijk waren voor meerdere inbraken. Aan het eind van het jaar is juist een stijging zichtbaar, het blijft dus van belang alert te zijn.

Preventie helpt
Afgelopen jaar hebben politie, gemeente en andere partners samen gewerkt aan inbraakpreventie. We vragen mensen verdachte situaties te melden en hun woning goed af te sluiten. Tijdens de donkere dagen surveilleert de politie extra in woonwijken, houdt ze preventieve controleacties en houdt ze bekende inbrekers in de gaten.

Inwoners helpen
Inwoners helpen de politie bij het oplossen van inbraken. Bijvoorbeeld door het noteren van het kenteken van een verdachte auto of het doorgeven van een signalement van een verdachte persoon. Inwoners kennen hun omgeving het best en zijn alert als er iets mis is. 80 % van de opgeloste woninginbraken wordt opgelost door de oplettendheid van burgers.

Autobranden
Het aantal autobranden is gestegen van 31 in 2014 naar 36 in 2015. De politie heeft zaken onderzocht door sporen veilig te stellen, getuigen te ondervragen, camerabeelden te bekijken en informatie te verzamelen. Zo zijn twee verdachten aangehouden, waardoor het aantal autobranden af nam. Juist bij brandstichting zijn buurtbewoners een belangrijke bron van informatie omdat sporen vaak verloren gaan.

Geweldsincidenten
Het aantal geweldsincidenten is gedaald van 788 in 2014 naar 638 in 2015. Het gaat vaak om mishandeling en bedreiging in huis (huiselijk geweld) en om geweld in gezinnen met meervoudige problematiek. De lokale partners en Veilig Thuis werken samen ook in 2016 aan het terugdringen van huiselijk geweld.  De horeca werkt nauw samen met gemeente en politie. Fysiek geweld tegen de politie kwam in 2015 gelukkig niet voor.

Straatroven en overvallen
Het aantal straatroven is flink gedaald van 17 in 2014 naar 6 afgelopen jaar. Hiervan werden er 2 opgelost. Het aantal overvallen is gehalveerd, van 8 naar 4. Ook hiervan werden er 2 opgelost. Elke straatroof en overval wordt onderzocht door een speciaal politieteam, dat verhoogt de pakkans.

Fietsendiefstal
Het aantal fietsendiefstallen is gedaald met 8 % naar 807. Nog altijd te veel. Fietsendiefstal is en blijft een grote ergernis. Opvallend is dat het aantal diefstallen van bromfietsen/scooters is gestegen met 29 % naar 120. De politie zet slimme middelen in om fietsendieven op heterdaad te betrappen. Dit jaar wordt geïnvesteerd in het achterhalen van helers.

Inbraken en diefstallen bij bedrijven gedaald
Het keurmerk ‘Veilig Ondernemen’ en de beveiliging van bedrijventerreinen met camera’s bewijzen al jaren hun meerwaarde. Het zorgt voor een daling van het aantal inbraken en diefstallen bij bedrijven en instellingen. In 2014 waren er 75 keer inbraken in een bedrijf of kantoor. In 2015 daalde dat aantal met 33 % naar 50.

Over Salland TV

x

Check Also

Op zondagmiddag 12 mei spelen twee groepen uit Deventer in muziekkoepel Nering Bögel op de Worp

Sad Songs speelt al zo’n tien jaar Americana muziek op diverse podia ...