Minder digitale fraude en minder overlast in Deventer

Het afgelopen jaar zien we opnieuw een daling van de verschillende vormen van criminaliteit in Deventer. Er is winst geboekt, maar niet overal. Na een sterke stijging van digitale fraude, zien we daar nu een forse daling. Dat blijkt uit de politiecijfers over 2022.

Waar criminaliteit toeneemt, lijkt veelal een relatie met het weer opengaan van winkels, horeca en de toename van mobiliteit. De overlast door personen met verward gedrag en jongerenoverlast lijken af te nemen.

Digitale criminaliteit

Vriend-in-Nood Fraude, WhatsApp fraude en fraude op digitale handelsplaatsen zijn voorbeelden van digitale criminaliteit. Die bleef in Nederland stabiel maar is in Deventer fors gedaald. Toch komt het helaas nog vaak voor. Teamchef politie Eren Balanan: “Burgers kunnen ons hierbij helpen door verdachte situaties te melden of aangifte te doen als zij slachtoffer zijn geworden van cybercriminaliteit.” Op de website veilig internetten staan tips voor veilig online inkopen doen.

Foto: pexels.com

Woninginbraken

Het aantal woninginbraken bleef redelijk stabiel, terwijl landelijk een lichte stijging (3 procent) zichtbaar is.

Fietsendiefstal

Het aantal fietsendiefstallen is ook in Deventer flink toegenomen. De plotselinge lijn omhoog in Deventer loopt parallel met de stijging die ook in de rest van het land te zien is

Overlast en jeugd

Er was het afgelopen jaar minder overlast door jeugd. De mogelijke reden daarvoor is dat de horeca weer open is na de coronamaatregelen. Ook de overlast door vuurwerk nam af.

Minder personen met verward gedrag Het aantal meldingen over personen met verward gedrag is gedaald van 977 in 2020, 928 in 2021 naar 816 in 2022, richting het niveau van voor corona. Politie en gemeente stimuleren dat inwoners contact opnemen met meldpunt bijzondere zorg. Burgemeester König: “Het Bijzondere Zorg Team gaat pakt zo’n melding altijd op en beoordeelt de situatie. Door problemen tijdig aan te pakken kan veel ellende in de toekomst voorkomen worden.”

Ga voor meer info naar www.Salland1.nl

Powered by WPeMatico

Over Salland TV

x

Check Also

Optredens van schrijvers tijdens Deventer Boekenmarkt op het Vogeleiland

Vogeleiland in teken van kinderboek Op zondag 4 augustus vindt de Deventer ...