Meer aandacht voor 140.000 mensen in Overijssel die nauwelijks kunnen lezen en schrijven

Landelijk zijn er bijna 2,5 miljoen mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. In Overijssel zijn dat er zo’n 140.000. Ongeveer één derde van deze groep mensen heeft een migratieachtergrond. Het overgrote deel zijn mensen uit Hollandse gezinnen, waar thuis Nederlands werd gesproken en waarbij kinderen naar een normale school zijn geweest.

Om aandacht te vragen voor mensen die nauwelijks kunnen lezen en schrijven werd er woensdag in Zwolle op meerdere plekken soep uitgedeeld met daarin letter-vermicelli. Naar schatting zijn er in Zwolle 11.000 mensen laaggeletterd.

Aandacht

Wethouder Michiel van Willigen schonk de soep bij winkelcentrum Zwolle Zuid. Hij kreeg daarbij onder meer hulp van medewerkers van de Stadkamer en van Travers. Naast het uitdelen van de soep gingen ze ook gesprekken aan met voorbijgangers. Het was er niet zo zeer op gericht om op die manier mensen aan te spreken die nauwelijks kunnen lezen en schrijven. Het was meer bedoeld om dit probleem onder de aandacht te brengen en om te informeren hoe er hulp kan worden geboden.

Taalpunt

Ongeveer 12 tot 13 procent van de Nederlandse bevolking heeft moeite om brieven goed te begrijpen. Vaak omdat ze de tekst niet goed kunnen lezen. In Zwolle kunnen deze mensen hulp krijgen via het project Taalpunt van de Stadkamer. Dat is een project waarbij vrijwilligers helpen met het leren lezen en schrijven.

Corrie moedigt aan

Corrie de Koster uit Zwolle is open over haar probleem. Ze was dertien toen ze door haar ouders van school werd gehaald om te gaan werken. Vanaf dat moment ontstond er bij haar een taalachterstand. Dat veroorzaakte problemen. Brieven van officiële instanties begreep ze niet. Deze moesten vaak worden voorgelezen door iemand anders. Vooral als het om persoonlijke dingen gaat is dat niet leuk.

Bij het Taalpunt hebben ze haar geholpen. Ze leerde daar lezen en schrijven. De meeste post kan Corrie nu wel lezen. Corrie benadrukt dat mensen die niet of nauwelijks kunnen lezen en schrijven zich daar niet voor moeten schamen. Ze moedigt aan om hulp te zoeken bij het Taalpunt. Dat heeft haar leven aanzienlijk leuker en makkelijker gemaakt.

Ga voor meer info naar www.Salland1.nl

Powered by WPeMatico

Over Salland TV

x

Check Also

Middeleeuwse gebouwen ontdekt in bodem Veldegge-Noord

Er zijn middeleeuwse resten aangetroffen in Heeten. Daar vinden opgravingen plaats ter ...