Lespakket Nedersaksische taal en cultuur voor mbo studenten

De Overijsselacademie heeft een nieuw lespakket gelanceerd over de regionale
Nedersaksische cultuur, taal en geschiedenis voor het mbo. Een lespakket waarbij ook
aandacht is voor multicultureel samenleven vanuit de eigen cultuur, meertaligheid en de
dorps- en stadscultuur in (de regio’s van) de provincie Overijssel.
Vanuit het project streektaal in de zorg voor het mbo is er doorgewerkt aan het project
Nedersaksisch op het mbo. De lessen worden mbo breed gegeven in het kader van
Burgerschapsonderwijs. Het lespakket is eveneens geschikt voor het hbo. Op basis van de
ervaringen wordt in samenwerking met het beroepsonderwijs in Overijssel een verkenning
gedaan naar de mogelijkheden voor een leerlijn.

‘Door te weten wie ze zijn en waar ze vandaan komen, worden ze zich bewust van hun
cultureel en immaterieel erfgoed en leren ze het heden begrijpen,’ aldus Albert Bartelds van
de Overijsselacademie, het provinciale kenniscentrum en productiehuis voor de regionale
geschiedenis, taal en cultuur. ‘Als Overijsselacademie voelen we ons verantwoordelijk om de
kennis over de regionale geschiedenis, taal en cultuur met onze jongeren te delen. Het zijn
verhalen die van waarde zijn voor vandaag en morgen. We maken ze bewust van de plek
waar ze vandaan komen, waar ze leven en wonen. Het doel is hiermee de band met de
leefomgeving te versterken en daarmee ook een gevoel van eigenwaarde.’

Albert Bartelds en Cornelis Kapitein (Deltion College), bedenkers van het lespakket, hebben
de afgelopen jaren veel gastlessen gegeven binnen het Burgerschapsonderwijs. ‘Het viel ons
op hoe geïnteresseerd de mbo-studenten zijn in hun eigen cultuur. “Deze lessen gaan over
ons” is een veel gehoorde opmerking,’ vertelt Cornelis Kapitein. ‘Veel van deze mbo-klassen
hebben een multiculturele samenstelling. De ervaring leert dat deze lessen aansluiten bij alle
jongeren uit de diverse culturen. De jongeren ervaren de waarde, overeenkomsten en
verschillen van de diverse (regionale) talen en culturen aanwezig in de klas. Daarom vinden
we het belangrijk om ze te vertellen over de kracht van de regionale Nedersaksische taal en
cultuur. Het is een cultuur die nog steeds voelbaar is in de regio. Het is ons dna, ons erfgoed
dat leeft en verbindt.

Over Salland TV

x

Check Also

Film kijken met extra dobberbeleving bij Drijf-In Bioscoop in Hardenberg

Op zaterdag 27 juli kun je in de haven van Hardenberg dobberend ...