Koninklijke onderscheiding voor Harm Heemstra uit Raalte

Tijdens de officiële ingebruikname van de nieuwe biljartzaal in sportcentrum Tijenraan in Raalte heeft locoburgemeester Wout Wagenmans een Koninklijke Onderscheiding (Lid in de orde van Oranje Nassau) uitgereikt aan de heer Harm Heemstra.

De heer Heemstra is oprichter en voorzitter van biljartvereniging BC Raalte ’90 (sinds 1990). Hij heeft zich in de afgelopen jaren ingezet voor het realiseren van de best mogelijke accommodatie voor de biljartvereniging. Om dat te realiseren speelde hij een zeer actieve rol bij de realisatie van het nieuwe sportcentrum. Daarbij keek hij veel verder dan alleen het belang van de biljartvereniging.
Harm Heemstra maakt dat biljartvereniging BC Raalte ’90 ook een club is met een sociaal karakter. Bij ziekte van leden brengt hij bezoeken aan huis en eventueel het ziekenhuis.
Zijn doel is biljarten voor iedereen mogelijk te maken, niet gehinderd door beperkingen van welke aard dan ook. Voor biljarters die niet zo lang kunnen staan, vindt hij een oplossing en ook geldgebrek mag geen reden zijn om geen lid te worden. Hij probeert de contributie betaalbaar te houden. Zo is het nieuwe biljartcentrum zoveel mogelijk door leden ingericht en doet de vereniging zoveel mogelijk zaken in eigen beheer. Naast het voorzitterschap zorgt Harm voor reparaties, is toernooileider en weet met zijn charme veel mensen voor zich te winnen.
Binnen de klankbordgroep van stakeholders voor de nieuwbouw van Tijenraan speelde de heer Heemstra een stimulerende rol. Hij heeft ervoor gezorgd dat er breed draagvlak is onder de gebruikers en anderen. Daarnaast heeft hij deelgenomen in de gunningscommissie voor de aanbesteding, zodat er transparantie ontstond voor de verenigingen over de gang van zaken bij de aanbesteding.
Bij een multifunctioneel sportcentrum hoort een goed horecaconcept. Ook daarvoor zet de heer Heemstra zich ook. Hij voerde veel gesprekken en was bij de sollicitatieprocedure voor personeel van het sportcafé betrokken. Nu heeft hij ook plaatsgenomen in het bestuur van de beheerstichting. Kenmerkend is zijn motiverende gedrag richting bestuurders van andere verenigingen: “Wij gedragen ons niet als huurders, maar gebruiker en liefhebber van het gebouw.”

Over Salland TV

x

Check Also

Jaarlijkse Vechtdaldag 28 juni in Hardenberg

Tal van excursies staan op het programma tijdens de Vechtdaldag 2024. Hardenberg ...