Kinderen zonder zwemdiploma? Niet in Salland

Een zwemdiploma halen in ons land is een must met al dat water om ons heen. “Mag die van jou al afzwemmen?” Een veelgehoorde vraag die ouders elkaar stellen op het schoolplein van kinderen uit de eerste groepen van de basisschool. Toch blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut dat het percentage van kinderen tussen de 6 en 16 jaar dat geen zwemdiploma heeft, is verdubbeld. De stijging heeft zich doorgezet na de coronapandemie.

In 2018 had 6 procent van de kinderen geen zwemdiploma. In 2020 was dit 9 procent.
In 2022 had maar liefst 13 procent van de kinderen tussen de 6 en 16 jaar geen zwemdiploma.

Vaker zwemdiploma bij hoger gezinsinkomen
Hoe hoger het inkomen van het gezin, hoe vaker kinderen zwemdiploma’s hebben: Een kwart van de kinderen uit de laagste inkomensgroep heeft geen zwemdiploma. In de hoogste inkomensgroep is dit maar 2 procent. De helft van de kinderen uit de hoogste inkomensgroep heeft een A-, B- én C-diploma. In de laagste inkomensgroep is dat maar 24 procent, geeft het onderzoek aan.

Ander beeld bij gemeenten in Salland
Leergeld Salland herkent dit beeld niet. Coördinator Carola Beumer: “Via Leergeld Salland kunnen kinderen tot 18 jaar in een gezin met een laag inkomen financiële hulp krijgen bij het betalen van zwemlessen. Dit is geregeld in samenwerking met de Gemeente Raalte, zodat alle kinderen de mogelijkheid hebben om alle zwemdiploma’s te halen. Wij hebben ook korte lijnen, waardoor wij snel kinderen in het vizier hebben die nog geen zwemlessen volgen,” aldus Beumer.

Wel achterstand door Coronapandemie
Teamleider educatie Perry Jansen van Sportbedrijf Deventer geeft aan dat er door de coronapandemie wel achterstand in zwemlessen is ontstaan. “Kinderen die bij de start van de coronapandemie 4,5 jaar oud waren, hebben ongeveer twee jaar geen lessen kunnen volgen en dit heeft gezorgd voor wachtlijsten. Maar het aantal kinderen dat hier zwemlessen volgt is vergelijkbaar met de aantallen van 2020, volgens Jansen. “Ook hier in Deventer wordt gebruik gemaakt van Leergeld. Dus financiën zijn geregeld voor ieder kind in deze gemeente.”

Achterstand bij kinderen van migranten
Uit het onderzoek komt ook naar voren dat kinderen met migratieachtergrond vaker geen zwemdiploma hebben. Daarnaast heeft een kleiner deel van deze groep alle zwemdiploma’s. Annie Kappert, medewerker van Leergeld Salland zegt hier het volgende over: “Tijdens het huisbezoek wordt met de statushouders over de zwemlessen voor de kinderen gesproken. Als zij de zwemles willen, gaan deze in als zij ongeveer 5 jaar oud zijn. Wat bij Leergeld Salland voor Raalte bekend is, gaan alle kinderen wel naar zwemles.”

Annie vervolgt: “In het land van herkomst kennen ze zwemles helemaal niet. Als wij dat met ouders bespreken, vaak met een tolk, vragen ze zich af waarom dat in Nederland moet. Eén van de vereisten van de gemeente Raalte is: kinderen moeten op zwemles. Maar dit hoort dus niet bij hun cultuur. De groep asielzoekers die nu in Heino wordt opgevangen en hier maar tijdelijk woont, bestaat uit jongeren die allemaal geen zwemdiploma hebben.”

Controle
“Ieder jaar komt de intermediair weer bij die gezinnen om over de zwemlessen te praten. Dan komen vragen aan bod als: “hoe ver is uw kind met zwemles en hoe gaat het?
“We krijgen weleens signalen dat de kinderen niet op zwemles komen. Bij navraag blijkt bijvoorbeeld dat ze geen vervoer hebben of dat ze uit een andere cultuur niet bekend zijn met het afbellen van zwemles als je zoon of dochter niet kan komen.”

Ook positieve ontwikkeling
Er is ook een positieve ontwikkeling, zegt het onderzoek: In 2022 is het aandeel kinderen met alle drie de zwemdiploma’s (A, B én C) met 35 procent weer op het niveau van 2018. In 2020 was dit percentage namelijk gedaald ten opzichte van 2018.

Perry Jansen ziet ook dat instanties bijdragen aan het bekostigen en aanmelden van leerlingen. “Zowel het COA als het Etty Hillesum Lyceum melden leerlingen aan en bekostigen dit uit eigen middelen. Hieruit blijkt dat velen het echt wel belangrijk vinden en daar moeite voor doen,” besluit Jansen.

Ga voor meer info naar www.Salland1.nl

Powered by WPeMatico

Over Salland TV

x

Check Also

Kerkklokken Nicolaaskerk Heino mogen dagelijks luiden

De klok van de Nicolaaskerk in het centrum van Heino mag weer ...