Kernenbezoek in Olst dit keer bij Abbott

Plaatselijk Belang Olst en de burgemeester en wethouders nodigen Olstenaren uit om te komen praten. Dit jaar is gekozen voor Abbott. Abbott is behalve een grote werkgever in Olst, een internationaal bedrijf dat wereldwijd technologieën en producten op het gebied van diagnostiek, medische hulpmiddelen, voeding en medicijnen levert. Plaatselijk Belang Olst, Abbott en de gemeente organiseren de avond samen en nodigen de inwoners van Olst uit op 26 maart naar Abbott te komen. Let op: aanmelden van tevoren en legitimatie verplicht.

In het eerste halfuur kunt u kennismaken met de nieuwe directeur van Abbott, Veronica Eves. Veronica Eves is afkomstig uit Ierland en zal een korte presentatie over Abbott in het Engels geven.

Tijdens het kernenbezoek/dorpsgesprek vertelt Plaatselijk Belang Olst kort over de stand van zaken van haar plannen over ‘Olst mooier aan de IJssel’. De plannen voor recreëren en wandelen aan de IJssel en een veilige dijkoversteek zijn vrijwel klaar. Nu komt het erop aan om de plannen verder uit te werken en gefinancierd te krijgen. Ook andere actuele onderwerpen zoals het winkelbestand, de verfraaiing van het centrum, de verkeersveiligheid en het omgekeerd (afval)inzamelen zullen aan bod komen. Daarnaast kan iedere inwoner van Olst vragen stellen aan het gemeentebestuur. Dat kan een reactie zijn op besproken onderwerpen, maar ook nieuwe punten kunnen worden ingebracht.

Vanwege de strenge farmaceutische (GMP) regels en veiligheidseisen bij Abbott moet iedereen zich uiterlijk maandag 23 maart per mail aanmelden via a.tenbroeke@olst-wijhe.nl

Donderdag 26 maart 2015, de avond van het kernenbezoek, is het dan verzamelen om 19.40 uur bij de ingang aan de Veerweg, zodat de groep in één keer naar binnen kan.

Let op: legitimatiebewijs is verplicht en alleen toegang voor personen van 18 jaar en ouder. Iedereen is welkom, kom dus naar het kernenbezoek Olst op donderdag 26 maart om 19.45 uur bij Abbott. Let erop dat u zich van tevoren aanmeldt en een legitimatie meeneemt.

Over Salland TV

x

Check Also

Southern musical ‘Old man on the frontporch’ op Juke Joint Stage

In de Juke Joint area op Ribs & Blues is weer van ...