K80 maakt zich sterk voor de kleine en krachtige gemeenten van Nederland

Al meer dan 55 kleine gemeenten in Nederland zetten vandaag hun handtekening onder een nieuwe netwerksamenwerking, de K80. De K80 is een platform en netwerkorganisatie voor kleine gemeenten in Nederland: de gehuchten, dorpen, wijken en steden, bij elkaar goed voor meer dan 1,1 miljoen van alle inwoners!
Tijdens een oprichtingsbijeenkomst in Renswoude lieten gemeenten uit het hele land vandaag weten lid te worden van de K80. Dit deden ze na lovende woorden van VNG-voorzitter Jan van Zanen: “Het is goed om samenwerking te zoeken. Om elkaar te steunen en om een punt, een vuist te maken. Dat is tenslotte ook het doel van de VNG. Ik weet zeker dat de K80 een belangrijke bijdrage zal leveren aan het werk van de VNG”.

Het perspectief vanuit kleine gemeenten is uniek. Vanuit nabijheid, wendbaarheid, onmisbaarheid, samenwerking en partnerschap werken alle kleine gemeenten voor de belangen van meer dan 1,1 miljoen inwoners. De K80 vertegenwoordigt de kleine gemeenten en behartigt ook hun belangen in verschillende netwerken en overleggen. Voorzitter burgemeester Bob Vostermans van de Limburgse gemeente Beesel vindt het belangrijk om op de goede plek aan tafel te zitten: “Vanuit dit netwerk hebben we een veel grotere stem in de grote maatschappelijke thema’s. We kunnen nu beter aansluiten bij de VNG en het Rijk. Onze overtuiging is dat we juist op onze schaal kunnen bijdragen aan de ambities, thema’s en maatschappelijke uitdagingen van Nederland.”

Aanleiding K80
Het zaadje voor de K80 werd geplant rondom de perikelen van het gemeentefonds. Gaandeweg realiseerden de initiatiefnemers zich dat ze veel meer gemeen hebben en meer vanuit kracht moeten organiseren. Daarom wil de K80 zich organiseren en ‘het perspectief van klein’ landelijk inbrengen. Enerzijds via belangenbehartiging richting VNG en Rijk, anderzijds als platform gericht op onderlinge kennisdeling en uitwisselen van expertise en goede voorbeelden. De k80 kan dienen als een proeftuin met slimme oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen.
Toekomstplannen

De ambities van de K80 liggen op verschillende terreinen. Samen maken de gemeenten zich hard voor onder andere meer beleidsvrijheid met daarbij passende gemeentefinanciën. Gouverneur Emile Roemer sloot de oprichtingsbijeenkomst feestelijk af met mooie woorden over de samenwerking: “Ik heb de politiek vanuit vele hoeken mogen meemaken en ken daarom het belang van goede netwerken. De kleine gemeenten vertegenwoordigen heel veel inwoners. Het is goed dat er oog is voor deze belangen van deze inwoners en dat gemeenten in heel Nederland zich samen sterk voor maken hiervoor. Ik wens de K80 heel veel succes!”
Op 17 juni is de volgende bijeenkomst van de K80. Burgemeester Vostermans kijkt er naar uit: “We gaan met elkaar de doelen voor de komende jaren bepalen. Ik verwacht in juni nóg meer kleine gemeenten die lid willen worden. Ik ben heel verheugd om te zien dat we nu al met zoveel gemeenten van start zijn. Dat past al helemaal bij ons motto: ‘Groot denken, maar klein doen. Dat is de kracht van klein!’

Over Salland TV

x

Check Also

Film kijken met extra dobberbeleving bij Drijf-In Bioscoop in Hardenberg

Op zaterdag 27 juli kun je in de haven van Hardenberg dobberend ...