Inwoners tevreden over bibliotheekwerk Olst en Wijhe

Na de evaluatie in 2014 werd besloten de hoofdvestiging van de bibliotheek in Olst in stand te houden, een servicepunt in Wijhe in te stellen en de ‘Bibliotheek op School’ te introduceren op basisscholen. In oktober is het bibliotheekwerk opnieuw geëvalueerd. Er is gesproken met diverse betrokken organisaties, zoals beide Plaatselijke Belangen, en er is een enquête gestuurd naar alle volwassen leden van de bibliotheek om te onderzoeken hoe leden de dienstverlening ervaren en welke suggesties zij hebben voor de toekomst.

312 leden vulden de enquête in, dat is 26%. Het gaat om 172 gebruikers van de vestiging in Olst en 140 gebruikers van de vestiging in Wijhe. Hoewel het aantal leden en uitleningen daalt, worden beide bibliotheken nog steeds goed bezocht. Over het algemeen zijn de gebruikers van beide vestigingen tevreden over de huidige dienstverlening. Beide vestigingen scoren hoge cijfers waar het gaat om toegankelijkheid, vindbaarheid, personeel/vrijwilligers en prijs-kwaliteitsverhouding. In beide vestigingen, maar vooral in Wijhe, zijn er wensen voor het uitbreiden van de collectie. In Wijhe is men wat minder tevreden over de sfeer en inrichting. De digitale bibliotheek wordt nog steeds minimaal gebruikt in Olst-Wijhe.

Waardering voor vrijwilligers
“We zijn blij dat het bibliotheekwerk voor het grootste deel aansluit bij de wensen en behoeften van onze inwoners”, zegt wethouder Anton Bosch. “De bibliotheek heeft een belangrijke rol in de samenleving. Het stimuleert lezen en biedt kansen voor ontmoeting en ontplooiing. De vrijwilligers die meehelpen om de bibliotheken draaiende houden, verdienen veel waardering. Wij zijn trots dat zij zich hiervoor inzetten. In Olst is de bibliotheek onderdeel van het Holstohus. In Wijhe staat de bibliotheek nabij de Langstraat. Wij maken ons hard voor het behoud van het bibliotheekwerk in beide plaatsen en nemen de wensen van onze inwoners daar nadrukkelijk in mee.”

Doorzetten huidige situatie
Op 21 januari staat de evaluatie van het bibliotheekwerk op de agenda van de gemeenteraad. Het college stelt de raad voor om de situatie voorlopig te laten zoals deze is waarbij de gemeente in overleg met de Bibliotheek Salland kijkt welke mogelijkheden zij heeft om aan de wensen voor het uitbreiden van de collectie te voldoen.

Over Salland TV

x

Check Also

Jaarlijkse Vechtdaldag 28 juni in Hardenberg

Tal van excursies staan op het programma tijdens de Vechtdaldag 2024. Hardenberg ...