Informateur presenteert verslag informatieronde

Bij de raadsverkiezingen van 21 maart is Gemeentebelangen Olst-Wijhe de grootste fractie in Olst-Wijhe geworden. Deze fractie heeft de heer Piet van Dijk, burgemeester van Aa en Hunze, gevraagd als informateur op te treden. Hij heeft de mogelijkheden onderzocht voor de vorming van een nieuw college van burgemeester en wethouders van de gemeente. Zaterdag 21 april om 11.00 uur presenteert hij zijn verslag. De bijeenkomst is openbaar en vindt plaats in het gemeentehuis.

Piet van Dijk heeft onderzocht met welke partijen een stabiele coalitie gevormd kan worden om Olst-Wijhe de komende vier jaar met voldoende draagvlak te kunnen besturen. Hij geeft ook aanbevelingen voor het vervolgtraject van de formatie. Het verslag en het advies van de informatie worden aangeboden aan de lijsttrekker van de grootste fractie, de heer Marcel Blind. Ook de onderhandelingsdelegaties van de zes partijen in de raad en overige raadsleden zijn uitgenodigd aanwezig te zijn.

Na deze bijeenkomst starten de partijen die samen een coalitie gaan vormen met de onderhandelingen over een akkoord op hoofdlijnen voor de komende vier jaar dat de raad ruimte biedt voor nadere invulling. Dit doen zij onder leiding van een externe procesbegeleider.

Over Salland TV

x

Check Also

Koninklijke Onderscheiding voor Wim Holterman uit Raalte

Burgemeester Rob Zuidema heeft zaterdagmiddag 15 juni tijdens de Korbeld Rohda Dag ...