Heel veel bezwaar tegen plaatsing van 9 windturbines van 225 meter hoog langs A1 bij Deventer

De gemeente Deventer heeft ruim 650 reacties met voornamelijk veel kritiek en zorgen gekregen over de plaatsing (voorgenomen besluit college) voor nieuwe windturbines langs de A1 bij Deventer. Het plan voor deze maximaal negen windmolens langs de A1 zorgt voor veel oproer bij de burgers van de gehele gemeente Deventer. Ook in Bathmen is men allerminst blij met de mogelijke komst van deze 225 meter hoge windturbines. Het stadsbestuur van Deventer wees twee ‘zoekgebieden’ aan, waar de molens het beste passen. Tegen die aanwijzing blijkt geen ‘bezwaar’ mogelijk. Het betreft een voorgenomen besluit van het college, dat binnenkort aan de gemeenteraad wordt aangeboden. Die kan wensen en bedenkingen uiten, maar neemt géén besluit; dat is uiteindelijk aan het college. Inwoners en belanghebbenden kunnen nog wel inspreken bij de raad.

Over Salland TV

x

Check Also

Middeleeuwse gebouwen ontdekt in bodem Veldegge-Noord

Er zijn middeleeuwse resten aangetroffen in Heeten. Daar vinden opgravingen plaats ter ...