Hameroverdracht bij plaatselijk belang Haarle

Tijdens de algemene ledenvergadering op 9 maart 2021 zal John Disselhorst, voorzitter van het Plaatselijk Belang Haarle, zijn voorzitterschap neerleggen. Tevens stelt hij zichzelf, na 3 jaren van inzet binnen het bestuur, niet verkiesbaar voor een tweede termijn. John is een geboren en getogen Haarlenaar en heeft zich met name flink ingezet voor de werkgroep wonen. Jongeren dreigden massaal het dorp te verlaten omdat het woningaanbod zeer minimaal is. Mede door de inzet van John ligt er met een gedegen plan, perspectief om de leefbaarheid in stand te houden en woningzoekenden zich in Haarle te laten vestigen. Daarnaast heeft hij de kansen niet onbenut gelaten om een actiever persbeleid te gaan voeren én te zorgen voor een nieuw logo en uitbreiding van de sociale mediakanalen zoals Facebook en Instagram.

Hierdoor heeft hij het voor elkaar gekregen dat ook bij de jongeren Plaatselijk Belang is gaan leven. Dit heeft geresulteerd in het toetreden Roel Nahuis (24) het jongste bestuurslid ooit in de 75 jarige historie. De bestuurders in Haarle zijn John zeer erkentelijk voor zijn betrokkenheid, bevlogenheid en inzet. Tevens is iedereen zeer verheugd dat John betrokken zal blijven bij de werkgroep wonen.
Het bestuur zal Ron Vloedgraven (36) voordragen om de voorzittershamer over te nemen. Ron gaat bij de algemene ledenvergadering zijn 3e jaar van zijn eerste termijn als bestuurslid in en is bereid gevonden om tenminste 1 jaar het voorzitterschap op te pakken.

Hij heeft beloofd meer te doen dan op de winkel te passen. In de afgelopen jaren heeft Ron ruimschoots ervaring opgedaan als bestuurder. Bij een flink aantal andere organisaties heeft hij een bestuursfunctie gehad waarin hij meerdere keren als voorzitter heeft opgetreden. Haarle houdt zich momenteel bezig met grote en belangrijke vraagstukken. De onderwerpen als wonen, verkeer en warmte en/of energie verdienen alle aandacht van het bestuur en haar werkgroepen.

Over Salland TV

x

Check Also

Middeleeuwse gebouwen ontdekt in bodem Veldegge-Noord

Er zijn middeleeuwse resten aangetroffen in Heeten. Daar vinden opgravingen plaats ter ...