GroenLinks Deventer heeft met verbijstering gekeken naar Nieuwsuur van 2 juli, waarin wethouder De Jager namens het college stelt dat vrijwilligers en werklozen de persoonlijke verzorging van hulpvragers voor hun rekening kunnen nemen.

GroenLinks: Lijfelijke zorg domein van professionals

Zelfs medische verstrekkingen, die nu door goed opgeleide professionals gedaan worden, kunnen straks door bijstandsgerechtigden worden uitgevoerd. Reden genoeg voor GroenLinks om een interpellatiedebat aan te vragen.

In de uitzending van Nieuwsuur, over de toekomstplannen van de zorgverlening in Deventer, antwoordde wethouder De Jager op de vraag ‘Wat is uw visie op persoonlijke verzorging, want daar bent u als gemeente straks ook verantwoordelijk voor?’ letterlijk:  Ja. Persoonlijke verzorging is de begeleiding die de mensen krijgen, wassen, aankleden, katheterzak verwisselen, allerlei, zeg maar, medische verstrekkingen die door professionals worden gedaan, die kunnen straks door vrijwilligers worden gedaan. Dat kan.

GroenLinks Deventer vraagt al anderhalf jaar aandacht voor deze ongewenste ontwikkeling. Raadslid Tineke ten Bulte: ‘Dit kan en mag niet. Als je een indicatie hebt gekregen voor noodzakelijk zorg, kun je niet afhankelijk worden gemaakt van welwillende buren, of van werklozen die gekort worden op hun uitkering wanneer ze de taak niet willen uitvoeren. Zo zet je mensen niet in hun Eigen Kracht, maar laat je ze in de kou staan.’

Het interpellatiedebat van vanavond moert duidelijk maken waar de gemeenteraad staat in deze discussie, en of het standpunt dat wethouder De jager in Nieuwsuur verwoordde, ook het standpunt is van het hele college.

Derde IJsselbrug in noord Deventer

De beste plek voor een derde IJsselbrug bij Deventer is aan de noordkant van de stad.

Ook zonder doorgaande verbinding vanaf de brug naar de A50 over grondgebied van de gemeente Voorst. Dat staat in een verkennend onderzoek van het Deventer stadsbestuur naar de beste locatie voor de brug. Maar daadwerkelijke realisatie van deze derde brug is lange termijn. Dat zal niet eerder zijn dan 2030, want geld van het rijk en de provincie voor de aanleg is er niet.

Over Salland TV

x

Check Also

Raalte maakt afspraken met provincie over windenergie

Het college van B&W stelt aan de gemeenteraad voor om afspraken te ...