De werkloosheid is overal sterk gegroeid. Ook in Raalte is het merkbaar dat steeds meer mensen hierdoor getroffen worden en een beroep doen op de WW bij het UWV of de bijstand bij de gemeente.


Groeiend aantal werklozen en bijstandsgerechtigden in Raalte in 2013

Desondanks slaagt de gemeente er nog relatief goed in de instroom  van het aantal bijstandsgerechtigden te beperken door ondermeer WorkFast toe te passen. Tegelijkertijd wordt de uitstroom bevorderd door het Raalter Werkgeverspunt. Er is weliswaar groei van de bijstandspopulatie, maar deze is nog altijd lager dan de landelijke groei in de bijstand. De gemeente Raalte geeft over 2013 dan ook fors minder uit dan de rijksbijdrage.

Stijging werkloosheid zet door: In 2013 is de werkloosheid onder de beroepsbevolking in de gemeente Raalte wederom aanzienlijk gestegen ten opzichte van het vorig jaar. Deze trend is ook landelijk zichtbaar.  Eind 2013 bleek de werkloosheid in Raalte met meer dan 50% te zijn gestegen ten opzichte van dezelfde periode in 2012. Het werkloosheidspercentage is gestegen tot 6,0%. Het gaat nu om meer dan 1000 personen. Tegelijkertijd is de werkloosheid in Raalte nog steeds beduidend lager dan het gemiddelde in de regio (gemiddelde in regio is 8,5%).

Eerste helft 2013: bijstandspopulatie blijft op zelfde niveau: In de eerste helft van 2013 bleef het bijstandsbestand nog vrijwel gelijk in omvang. In die periode bleken wij goed in staat, om met het afnemende aantal vacatures, nog steeds succesvol te zijn in het plaatsen van bijstandscliënten mede dankzij ons lokale Werkgeverspunt. Ook bleek het in die periode goed mogelijk om middels de WorkFast methodiek nieuwe cliënten buiten de bijstand te houden.

Tweede helft 2013: het wordt steeds moeilijker om mensen aan de slag te krijgen: In de tweede helft van 2013 hebben wij toch te maken gekregen met een stijging van het aantal bijstandscliënten, met name in het vierde kwartaal. De effecten van de oplopende werkloosheid in zijn totaliteit, werken ook door in de instroom in de bijstand. De bijstandspopulatie die begin 2013 nog bestond uit 272 uitkeringen, is eind december vergroot naar 301 uitkeringen. Omdat uitkeringen vaak met terugwerkende kracht worden vastgesteld, is deze stijging in het laatste kwartaal nu pas goed waarneembaar. Er komen steeds meer inwoners bij de gemeente om een aanvraag voor bijstand te doen. Het aantal aanvragen in 2013 komt op meer dan het dubbele van 2012.

In november 2013 was het aantal aanvragen nog weer 50% meer dan het gemiddelde per maand in 2013. Dit in combinatie met het feit dat het moeilijker is om mensen op banen te plaatsen (hoge werkloosheid en relatief weinig passende vacatures), heeft geleid tot een grotere bijstandspopulatie.

Wethouder werk en inkomen Gosse Hiemstra vindt de ontwikkelingen erg zorgelijk: “Het is belangrijk dat  het bedrijfsleven en de gemeente er samen alles aan doen om zo veel mogelijk mensen uit Raalte ook aan het werk te helpen. Het actieplan jeugdwerkloosheid en het regionaal sociaal akkoord moeten mede tot succes leiden.

Over Salland TV

x

Check Also

Southern musical ‘Old man on the frontporch’ op Juke Joint Stage

In de Juke Joint area op Ribs & Blues is weer van ...