Groei overnachtingen inkomend toerisme bijna 60% in vier jaar tijd

Het gaat goed met het inkomend en binnenlands toerisme in Overijssel. In 2018 waren er 1,2 miljoen overnachtingen in Overijssel vanuit inkomend toerisme. Hiermee is het aantal buitenlandse overnachtingen t.o.v. 2015 met 59% toegenomen. In Overijssel werken toeristische marktpartijen samen in ‘Gastvrij Overijssel’ om deze sector te stimuleren.

De vrijetijdseconomie is een belangrijke sector voor de provincie Overijssel. Het aantal bestedingen neemt jaarlijks toe. Naast de gestage groei van Duitse vakantiegasten de afgelopen jaren, weten ook de Vlamingen Overijssel steeds beter te vinden. Met een groei van 11% ligt dit hoger dan het landelijk gemiddelde van 8%. Deze groei van het aantal overnachtingen geeft een stevige impuls aan de regionale economie. De toeristische bestedingen zijn goed voor zo’n € 360 miljoen euro en hierbij zijn bestedingen van de eigen inwoners op het gebied van vrije tijd en van andere dagrecreanten nog niet inbegrepen. Niet voor niets stijgt de werkgelegenheid gestaag in de Overijsselse vrijetijdssector de afgelopen jaren, naar ruim 37.000 banen in 2018. Kortom, de vrijetijdseconomie is de (banen)motor van Overijssel!

Toerisme- en vrijetijdsector nationaal en internationaal van belang
In 2018 konden 634.000 Duitse overnachtingen genoteerd worden. Niet alleen Hanzesteden en Giethoorn – die vaak in de schijnwerpers staan – weten deze groei te realiseren, ook de andere regio’s binnen Overijssel profiteren van de binnenlandse en buitenlandse toeristen. In totaal zijn er bijna 7,5 miljoen overnachtingen geteld in 2018. Martin Maassen, voorzitter netwerkorganisatie Gastvrij Overijssel: “Het belang van de toerisme- en vrijetijdsector wordt met deze cijfers nogmaals benadrukt. Hopelijk worden deze belangen ook onderkend door de nieuwe partijen en geborgd binnen het coalitieakkoord.”

Over Gastvrij Overijssel
In Overijssel werken toeristische marktpartijen samen in Gastvrij Overijssel. Doel van deze netwerkorganisatie is door marktgerichte samenwerking in de vrijetijdssector verbetering van het toeristisch aanbod, meer bezoeken en vakanties aan Overijssel en hogere bestedingen realiseren. De netwerkorganisatie werkt hierbij nauw samen met gemeenten en Provincie Overijssel. Deelnemende partners zijn RECRON, KHN, Hiswa, VNO-NCW Midden, MKB-Nederland Midden, ANWB, Landschap Overijssel (namens terrein beherende organisaties), MarketingOost, Windesheim en Saxion (namens de kennisinstellingen). Daarnaast nemen vertegenwoordigers namens de Overijsselse gemeenten en Provincie Overijssel deel aan de netwerkorganisatie als adviseur.

Over Salland TV

x

Check Also

Lokaal FNV Vechtdal bijeenkomst

Lokaal FNV Vechtdal organiseert een bijeenkomst voor medewerkers in  de Verpleegtehuizen, Verzorgingstehuizen ...