Gemeenteraad Olst-Wijhe positief over plan De Noordmanshoek

De gemeenteraad van Olst-Wijhe heeft maandagavond 20 december positief geoordeeld over het plan van de Stichting De Noordmanshoek voor de ontwikkeling van dit gelijk genaamde gebied. De stichting wil het gebied duurzaam ontwikkelen en heeft hiervoor samen met de energiecoöperatie Goed Veur Mekare, Natuur en Milieu Overijssel en de gemeente Olst-Wijhe een financieel haalbaar  plan ontwikkeld.

 Naast instemmen met het plan heeft de gemeenteraad akkoord gegeven op het onderzoek naar de mogelijkheid of er meer woningen in dit plan mogelijk zijn dan de in eerste instantie voorgestelde 30. Dit heeft alles te maken met de behoefte aan extra woningen in de gemeente en de prioriteit die de gemeente hieraan wil geven. Dit onderzoek wordt onder regie van de Stichting De Noordmanshoek uitgevoerd in samenwerking met de gemeente. Hiervoor heeft de gemeenteraad een bedrag van 314.000 euro toegekend.

Waardering: Tijdens de raadsvergadering was duidelijk dat de voltallige raad, net als het college, instemde met het plan van de Stichting De Noordmanshoek. Ook sprak de raad de waardering uit voor de inzet van de vele vrijwilligers die betrokken zijn bij de ontwikkeling van dit plan.

Participatie: Tijdens de raadsvergadering kwam ook het onderwerp participatie ter sprake. De gemeenteraad gaat het project De Noordmanshoek specifiek op het gebied van de participatie evalueren. Dit wordt een bijzondere vorm van evaluatie. Het is een zogenaamde lerende evaluatie waarbij het om meer gaat dan terugkijken. De opbrengst hiervan wordt meteen weer gebruikt in de verdere totstandkoming van De Noordmanshoek. Dit proces van leren vanuit de praktijk wordt begeleid door Studio Vers Bestuur van de provincie Overijssel. Naast de opbrengst specifiek voor De Noordmanshoek, wil de raad het ook gebruiken als een handreiking naar de nieuwe raad hoe te handelen bij nieuwe participatieprojecten. Vanuit de gemeenteraad begeleidt een werkgroep participatie dit proces. Het is de bedoeling dat de lerende evaluatie begin maart gereed is.

 

Over Salland TV

x

Check Also

Kaveluitgifte fase 2 nieuwbouwplan Franciscushof Zuid in Raalte van start

De gemeente Raalte geeft opnieuw kavels uit in nieuwbouwplan Franciscushof Zuid. In ...