Gemeentebelangen Olst-Wijhe kritisch op eikenprocessierups aanpak

De fractie van Gemeentebelangen Olst-Wijhe heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W over de bestrijding van de eikenprocessierups. Door het droge en warme voorjaar is de eikenprocessierups dit jaar nadrukkelijk aanwezig en levert veel ongemak op bij de inwoners van de gemeente. De haartjes van de rupsen, die zich door de lucht verspreiden, kunnen flinke irritatie aan huid en longen veroorzaken. Inwoners klagen hierover bij de gemeente. De gemeente bestrijdt de eikenprocessierups preventief binnen de bebouwde kom en op een aantal plaatsen buiten de bebouwde kom.

Naar het oordeel van de fractie van Gemeentebelangen Olst-Wijhe is dit teveel gebaseerd op financiële argumenten en niet op welzijn en gezondheids argumenten. In het buitengebied staan veel meer eiken dan in de bebouwde kom waardoor de kans op besmetting in het buitengebied juist het grootst is. Er zijn veel meer bronnen. Waarom worden inwoners in het buitengebied wel aan de eikenprocessierups bloot gesteld en inwoners binnen de bouwde kom niet, zo vraagt fractievoorzitter Frank Schumacher zich af. “Het gaat bij al onze inwoners over hun welzijn en gezondheid.

Het huidige beleid van de gemeente leidt tot een ongelijke behandeling van inwoners. Dit veroorzaakt in het buitengebied sterk het gevoel dat zij op een tweede plaats komen. Dit gevoel is in de jaren ontstaan door onder meer het feit dat bewoners zelf voor de aanleg van riool en glasvezel moeten betalen terwijl dat binnen de bebouwde kom niet zo is”. Deze ongelijke behandeling vindt de fractievoorzitter ongewenst. In het buitengebied zijn niet alleen de inwoners onderhevig aan besmetting door de eikenprocessierups maar ook de vele toeristen die het buitengebied bezoeken. In het buitengebied wordt veel gewandeld en gefietst door toeristen.

In dat verband zouden met name de eiken langs de wegen die onderdeel uitmaken van het Sallandse fietsknooppunten netwerk meer aandacht behoeven. De fractie van Gemeentebelangen Olst-Wijhe verzoekt het college het beleid inzake de bestrijding van de eikenprocessierups aan te passen zodat ook de inwoners van ons buitengebied beter beschermd zijn. Als de rups nu niet preventief bestreden zal worden, zal de plaag zich de komende jaren steeds verder uitbreiden. In een nest dan niet wordt weggehaald, worden in het jaar daarop vijf keer zoveel rupsen geboren. In het buitengebied zal dat als eerste gevoeld worden.

Over Salland TV

x

Check Also

Koninklijke Onderscheiding voor Wim Holterman uit Raalte

Burgemeester Rob Zuidema heeft zaterdagmiddag 15 juni tijdens de Korbeld Rohda Dag ...