Gemeente wil betere leefomstandigheden voor arbeidsmigranten en wijkbewoners

De gemeente Deventer gaat de omstandigheden waarin arbeidsmigranten leven, aanpakken. Het doel is dat deze mensen, die naar Deventer zijn gekomen om te werken, meer deel uitmaken van Deventer samenleving. Het verbeteren van hun woonsituatie moet leiden tot minder overlast (geluid en afval), waardoor het in de wijken voor iedereen prettig wonen is.

Het college van burgemeester en wethouders heeft een aanpak vastgesteld om de positie van arbeidsmigranten te verbeteren en daarmee ook de leefbaarheid in de wijken. De gemeenteraad wordt voorgesteld om geld vrij te maken voor de aanpak. Het college is ervan overtuigd dat als arbeidsmigranten fatsoenlijk kunnen wonen, dit ook leidt tot minder overlast in de wijk.

Hard nodig
De economie in Deventer heeft mensen die vanuit het buitenland hier komen werken hard nodig. Het gaat om zo’n 5.000 arbeidsmigranten, die vaak te maken hebben met een slechte woon- en werksituatie. Zo zijn ze vaak slachtoffer van uitbuiting door criminelen en moeten ze met te veel mensen in een te kleine ruimte wonen. Die situaties kunnen leiden tot spanningen en overlast, zoals lawaai en afval op straat.

Drie doelen
In de aanpak staan drie doelen centraal. De gemeente wil de arbeidsmigranten beter leren kennen. Op die manier wordt het mogelijk om ze goed te kunnen vertellen wat hun rechten en plichten zijn. En het wordt duidelijk wat deze mensen en hun kinderen eventueel nodig hebben aan zorg en onderwijs. Ook worden pandeigenaren en uitzendbureaus die zich niet aan de wet houden, stevig aangepakt. Als derde doel wordt er samen met marktpartijen gezocht naar woonmogelijkheden voor mensen die vanuit het buitenland korte tijd in Deventer komen werken.

Over Salland TV

x

Check Also

Kaveluitgifte fase 2 nieuwbouwplan Franciscushof Zuid in Raalte van start

De gemeente Raalte geeft opnieuw kavels uit in nieuwbouwplan Franciscushof Zuid. In ...